1 Idee van: Bert-Jan van Manen Publicatiedatum: 11 maart 2020

Docu over Toukomst!

Maken van een documentaire over de ideeën van Toukomst die uiteindelijk worden geselecteerd.

Uitwerking: Leg de realisatie van de drie geselecteerde ideeën vast op film en maak hier een documentaire van. Om ook jongeren hierbij te betrekken is het idee om een ervaren filmmaker te koppelen aan jongeren met talent voor het maken van films. Deze jongeren kunnen dan ervaring opdoen in het maken van films en die ervaring gebruiken voor een toekomstig beroep als filmmaker of cameraman/vrouw (liefst in de Provincie Groningen).

Omdat de uitvoering van de drie projecten lang kan duren is het de bedoeling om tussentijds met korte mini-docu’s te komen. Op die manier kunnen inwoners van Groningen (maar ook daarbuiten) op de hoogte blijven van de realisatie van de eind-documentaire. Uiteindelijk ontstaat een prachtige documentaire waarin na voltooiing van de projecten kan worden teruggekeken op het hele Toukomstproject. Tegelijk kan een dergelijke documentaire het toerisme bevorderen.