23 Idee van: Robin van den Berg Publicatiedatum: 18 maart 2020

Digitale Academie Groningen (DAG!)

Samen zeggen wij DAG! tegen digitaal analfabetisme in Groningen! Bij DAG! werken alle Groningers aan hun digitale geletterdheid. Hier vind je online trainingen op het gebied van digitalisering, 21st century skills en cyber awareness, maar ook informatie over de klassikale trainingen en workshops die in de provincie Groningen worden verzorgd op locaties van Biblionet Groningen. Bij DAG! vind je trainingen voor burgers, boeren en buitenlui tussen de 9-99 jaar.

Vanuit IT Academy Noord-Nederland hebben we contact met Biblionet Groningen, provincie Groningen en gemeente Groningen. We hebben een aantal keer gesproken over de Digitale Academie Groningen (DAG!). De IT Academy Noord-Nederland richt zich voornamelijk op mensen die werken in de IT en de Digitale Academie gaat zich voornamelijk richten op de mensen die werken met IT. Dit gaat om de burgers van Groningen, de werkenden, werkzoekenden, maar ook de ouderen en laaggeletterden die door de toenemende digitalisering de boot dreigen te missen.

Het idee is om een online en offline opleidingsaanbod aan te bieden voor deze doelgroep waar introductietrainingen computergebruik, 21st century skills, cyber-awareness trainingen worden aangeboden. Het idee is om te beginnen bij de meest basale trainingen (werken met de muis, eerste stappen op Internet en gebruik van DigID) en het aanbod vervolgens uit te breiden met trainingen die aan de onderkant aansluiten op het aanbod van IT Academy Noord-Nederland en bijvoorbeeld het Tech Savvy aanbod van Bossers en Cnossen. Biblionet Groningen heeft een aantal basistraining (Klik&Tik, Digisterker). Wij hebben samen met een van onze partners een Cyber Awareness training (www.cyber-aware.nl). Daarnaast zijn we bezig met een opleiding 21st century skills voor laagopgeleiden.

Het idee is dat de Digitale Academie Groningen (DAG!) de portal wordt voor Digitalisering in de regio waar de inwoners gratis trainingen kunnen volgen op het gebied van digitalisering. Om de content gratis aan te kunnen bieden, de website op te tuigen en de organisatie van de Digitale Academie in te richten is subsidie noodzakelijk.