9 Idee van: Henk Bleker Publicatiedatum: 18 maart 2020

DHZ Dorp

In het Doe-Het-Zelf dorp doen de mensen (bijna) alles zelf; ze bouwen hun eigen huizen, ze verbouwen hun eigen voedsel en maken hun eigen spullen. In dit project wordt optimaal gebruik gemaakt van vrij toegankelijke digitale kennisbanken (open source / creative commons) en vernieuwende productiemethoden (zoals b.v. 3d printers en computergestuurde houtbewerkingsapparatuur).

Wonen en Werken
Vanuit de DHZ gedachte worden alle gebouwen op locatie geproduceerd. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bouwconcepten zoals b.v. WikiHouse. Gebruikers ontwerpen en construeren zelf ‘maatwerk’ gebouwen, waarbij uiteraard de hoogste normen op het gebied van materialen, veiligheid en energieverbruik worden gehanteerd.

Eigen Energie
Het DHZ dorp is (grotendeels) onafhankelijk van externe infrastructuur en nutsvoorzieningen (zgn. ‘off grid’), de benodigde energie wordt lokaal en kleinschalig opgewekt en op innovatieve wijze opgeslagen. Het dorp wordt voorzien van een eigen (gelijkstroom)netwerk.

Dorpsboerderij
Met inzet van zoveel mogelijk menskracht en natuurlijke processen wordt kleinschalige landbouw in de vorm van groente-, moes- en kruidentuinen opnieuw vormgegeven. Dit ten behoeve van de eigen voedselproductie en verkoop bij overschot in de boerderijwinkel of -markt. De dorpsboerderij heeft tevens een belangrijke sociale functie als ontmoetingsplek.

Kleinschalige maakindustrie
Door een clustering van kleinschalige creatieve initiatieven en idem ondernemers kan het DHZ dorp een belangrijke pioniersfunctie in ‘vergroenende’ plattelandsontwikkeling vervullen. In het project is veel ruimte voor experiment, vormgeving en innovatie in combinatie met een kleinschalige, ambachtelijke en creatieve maakindustrie.