9 Idee van: Alwin Schilt Publicatiedatum: 02 maart 2020

Deze auto rijdt op plastic!

Krijg betaald voor je afval! Plastic afval, afgewerkte motorolie en oude autobanden kunnen middels een schoon proces omgezet worden in olie: diesel, benzine en kerosine (naptha) en syn-gas (LPG). Dit is te gebruiken voor de auto, industrie en het opwekken van elektriciteit door middel van een aggregaat.

In 2018 produceerden we wereldwijd 380 miljoen ton plastic, wat de komende tien jaar met veertig procent zal toenemen. Slechts vijftien procent van al dat plastic wordt gerecycled en jaarlijks belandt 12,7 miljoen ton (dat is 127 miljard kilo) in zee.

We weten allemaal dat het probleem van de gigantische hoeveelheid plastic afval zeer groot is. Niet alleen het zwerfvuil in de natuur maar ook de zeeën en oceanen worden hierdoor verstikt, de zogenaamde plastic-soep. Het probleem is dat de (meeste) gemeenten hier nog steeds geen (goed) antwoord op hebben. Zo zijn er nog steeds gemeenten die het plastic afval (als ze het al gescheiden ophalen) verschepen naar China – terwijl dat land de grootste producent van plastic ter wereld is en niet bepaald goed te boek staat waar het de milieurichtlijnen betreft.

Het probleem is dus groot – er is wel een oplossing!

Met een proces dat Pyrolysis, of Thermisch Depolimeriseren (TDP) heet, kan plastic – en vrijwel alle afval – middels een schoon proces worden omgezet in olie met als restproduct koolstof (carbon black). Dat restproduct kan worden gebruikt voor de productie van nieuwe autobanden, schoenzolen, asfalt en ga zo maar door. Alle afval op basis van koolstof kan op deze wijze verwerkt worden en dat is al gauw zo’n negentig procent van wat we weggooien.

Het principe is heel simpel. Door hitte en (lage) druk wordt het plastic gesmolten – niet verbrand dus – en vervolgens omgezet in gas. Dat gas wordt via een condensor en een filter omgezet in diesel en/of naptha. Het gas dat overblijft wordt opgevangen. Het werkt ongeveer zoals een snelkookpan.

Van het overgebleven gas wordt vijftig procent gebruikt om de installatie te laten draaien. Het is dus een gesloten systeem! Van de overige vijftig procent gas kan een aggregaat draaien. Even als voorbeeld: een installatie met een verwerkingscapaciteit van 250 liter waste motor oil per dag – een dag is acht uur draaitijd – produceert genoeg syn-gas om zichzelf in stand te houden én een 100 kilowattuur aggregaat te laten draaien. Dat is genoeg energie om een straat huishoudens van elektriciteit te voorzien – of twee e-Golf auto’s volledig op te laden per uur.

Nog een voorbeeld: per ton (1000 kilo) autobanden produceert een pyrolysis installatie daarvan 450 liter olie, 400 kilo koolstof, 100 kilo staal (de wapening in de banden) en 5 procent gas. Ook dat percentage gas is voldoende voor een gesloten systeem, dus er wordt geen energie van buitenaf gebruikt.

Dit hele principe is niet nieuw. Er zijn tal van voorbeelden over de hele wereld waar dit wordt toegepast. Zo is er veel initiatieven van mensen om dit toe te passen in het opschonen van de oceanen. Mijn insteek is dat het een liefdadigheidskarakter heeft. Dat is prima, maar echt ver kom je daar niet mee, met mijn initiatief wél!

Dus vind jij het ook belangrijk dat Groningen internationaal op de kaart komt om deze milieuramp op te lossen? Stem dan massaal op deze inzending! Meer informatie volgt op onze eigen website die we binnenkort lanceren.