16 Idee van: Frans Warntjes Publicatiedatum: 14 maart 2020

De toukomst van Veendam

Wij willen een project opstarten die verschillende maatschappelijke organisaties en het onderwijs in Veendam verbindt. Zo kunnen we SAMEN zorgen voor een grotere maatschappelijke betrokkenheid en het versterken van onze SAMENleving. Wij hopen op veel support en adoptie in de provincie.

Een idee van Aaldrik Pot, directeur leerlingbegeleiding en Frans Warntjes, directeur Facilitair & ICT van Winkler Prins Veendam.

De maatschappij individualiseert steeds meer. Social media en internet zorgen ervoor dat mensen steeds minder persoonlijk met elkaar in contact staan. De (jeugd) zorg is de laatste jaren steeds meer gedecentraliseerd en staat onder druk waardoor gezinnen, gemeentes, zorginstanties en maatschappelijke organisaties steeds meer moeite moeten doen om elkaar te vinden.

Het aanbod van ondersteuning in de breedste zin gebeurt vaak in gescheiden organisaties. Bijvoorbeeld via onderwijsinstellingen, centra voor jeugd en gezin, maatschappelijk werk, ouderenvoorzieningen, werkvoorzieningschap, dagbesteding en zorg organisaties. Deze organisaties zouden meer gebruik van elkaars expertise en voorzieningen kunnen maken.

Hoe mooi zou het zijn als we alle disciplines met elkaar zouden kunnen verbinden en daardoor elkaar kunnen aanvullen, versterken en van elkaar kunnen leren?

Het idee
Het bundelen van de verschillende maatschappelijke organisaties en het onderwijs in Veendam. Zo kunnen we SAMEN zorgen voor een grotere maatschappelijke betrokkenheid en het versterken van onze SAMENleving.

Enkele voorbeelden
Mensen uit de dagbesteding maken gebruik van de voorzieningen en onderdelen van het onderwijsprogramma van de school en krijgen de mogelijkheid om bijvoorbeeld certificaten te behalen.
Ouderen en jongeren verzorgen samen de maaltijdvoorzieningen met gebruikmaking van de faciliteiten van de school. Jongerenwerk en sportclubs verzorgen vrijetijdsbesteding met gebruikmaking van de faciliteiten van de onderwijsinstellingen

“It takes a village to raise a child” 

De jeugd heeft “de toukomst”