3 Idee van: Frans Boersma Publicatiedatum: 26 maart 2020

De Provinciale Regeling

Nu in 2020 ondervinden kunstenaars, kunstschilders en beeldhouwers in de Provincie Groningen door de Corona pandemie de financiële gevolgen aan den lijve. De financiële positie van de nu werkende kunstenaars is slecht.  De uitspraak van de directeur van het Centraal Planbureau: ‘Recessie is vrijwel onvermijdelijk’ helpt ook niet echt. Het galerie bezoek is door de regering ingevoerde maatregelen sterk gedaald.

Kunstenaar A. die zijn model naakt schildert verkoopt niets. De nieuwe kuisheid is de oorzaak.

Twee grote bronzen beelden, vrouwentorso’s, bij een Bankgebouw plaatsen. Naakten dat kan niet. Wat zullen de klanten wel zeggen.

Kunstenaar B. schildert fraaie landschappen. Hij heeft in zijn atelier meer dan dertig schilderijen staan waaruit een keus gemaakt kan worden voor de tentoonstelling in de galerie. Hij verkoopt ook niets.

Beide kunstenaars, zowel A. als B. hebben hun prijzen sinds 2008 niet verhoogd.

Deze situatie acht Frans Boersma, Voorzitter Stichting Beeldendekunst Nieuweschans, ongewenst!

In de vorige eeuw subsidieerde de Provincie Groningen de aankopen van kunst door particulieren bij geselecteerde galeries. Ze deed dat door een korting op de aankoop van een kunstwerk voor haar rekening te nemen.  De Provincie financierde dat met belastinggeld, opgebracht door inwoners van haar Provincie.   In de loop van tien jaar werd die korting afgebouwd.  Als we nu uitgaan van een korting van 10 % op de aankoop van een kunstwerk dan kan met dat bedrag de eerste aanbetaling bij het Mondriaan Fonds, voor de Renteloze Afbetalingsregeling verricht worden.

Hoe regelen we dat praktisch?    

Het team van de ‘Toukomst’ beoordeelt of idee voldoet aan de Spelregels. Dan bestaat de mogelijkheid dat Het Nationaal Programma Groningen de Provinciale Korting financiert.              Een bedrag van slechts 0,1 % van de 1,15 Miljard is € 1,15 – miljoen. Dat geld wordt beheerd door de Provincie Groningen. Daar vallen ook de beheerskosten voor het aantrekken van en de salariëring van personeel onder.  In de Provincie Groningen zijn drie galeries die door het Mondriaan Fonds beoordeeld zijn op kwaliteit en professionaliteit. Het maximale bedrag dat voor de korting in aanmerking komt is hetzelfde als het te financieren bedrag van het Mondriaan Fonds te weten: € 7.500, –

Deze drie galerieën kunnen de aanvragen voor de provinciale korting bij de Provincie in dienen.    Gezien de schrijnende situatie waarin veel, ook jonge kunstenaars zich bevinden en het ongewisse economische klimaat, vergt het nu durf en besluitvaardigheid van bestuurders.  Normaal vergen bestuurlijke maatregelen veel tijd. Die is er nu niet!

Gerelateerde ideeën

Zelf een idee? Deel het!

Ook een groot idee voor de toekomst van de provincie Groningen? We horen het graag!