18 Idee van: Wilma Kempinga Publicatiedatum: 01 april 2020

De Nije Ambachtsschoule

Wij stellen voor het beroepsonderwijs en de vakkennis te versterken door nieuwe ambachtsscholen te maken: kleinschalig, vakgericht en gekoppeld aan kennis en innovatie. Vestig ze op verrassende en activerende locaties, maak gebruik van de leegstand aan winkel- en bedrijfsruimte. Met drie onderzoeksvoorstellen: de Zorgschool, de Houtschool, en de Duurzame bouwschool.

 

In Nederland volgt 60 procent van de kinderen een beroepsopleiding. Dit onderwijs kampt met imagoproblemen door de grootschaligheid en de afstand tot de praktijk. Als reactie is er een hernieuwde belangstelling voor kleinschalige vakscholen. Wij schetsen hier drie mogelijke Nije Ambachtsschoulen waaraan wij een ontwerpend onderzoek willen wijden.

Wij, dat is de Stichting Mevrouw Meijer, een ideëel onderzoeksbureau voor scholen en architectuur, en deelnemers aan het onderzoek ‘De Nieuwe Ambachtsschool’ (TU Delft). Mevrouw Meijer werkt landelijk en heeft Groningse roots.

Toelichting Met ‘ambachtsschool’ bedoelen wij naast het onderwijstype ook het gebouw: een herkenbaar en behapbaar schoolgebouw met de bezige sfeer van een werkplaats. Het hoeft geen braaf standaardgebouw te zijn. Wij stellen voor de vakschool te vestigen in een leegstaand winkel- of bedrijfspand. Dit is dubbele winst: begin een school in een leegstaand complex, en de dode aanblik van verdwenen bedrijvigheid maakt plaats voor de belofte van toekomstige vakmensen. Deze drie varianten (met locatiesuggesties) zouden we graag uitwerken:

De Zorgschool, Stadskanaal: Het Noorderpoortcollege en het Refaja Ziekenhuis openen samen de Zorgschool in een leegstaand pand in het winkelcentrum van Stadskanaal. Dit verbindt school en zorgcentrum, onderwijs en praktijk. Gedeelde voorzieningen zoals een kantine en een leeszaal brengen levendigheid voor bewoners, bezoekers en buurt.

Kenniscentrum de Houtschool, Appingedam: Een vakschool gericht op houtbouw, gekoppeld aan een kennis- en onderzoekscentrum. Hout is het bouwmateriaal van de toekomst, de behoefte aan vakkennis en vakmensen zal verder groeien. De school biedt opleidingen op uiteenlopend niveau van vmbo t/m RUG. Groningen wordt leverancier van houtknowhow.

Duurzame bouwschool, Leek: Een vakschool voor de bouwsector van de toekomst. De grote bouwopgaven verschuiven steeds meer van nieuwbouw naar transformatie van bestaande gebouwen. Dit vereist andere vaardigheden in het bouwvak dan in het verleden. De school kan ook fungeren als adviescentrum voor duurzaamheid.

Uitwerking Mevrouw Meijer hanteert een werkwijze van ‘ontwerpend onderzoek’ en intensieve participatie. Die willen wij ook hier toepassen. Wij willen per school een onderzoek starten. Wij brengen alle betrokkenen bijeen en inventariseren de eisen, wensen, kansen en beperkingen. Wij vragen architecten hierop een ontwerpvoorstel te doen. Wij schakelen ook een kostendeskundige en een expert in projectmanagement in. We overleggen intensief met de formele opdrachtgevers en bestuurders. Uiteraard verwachten wij dat zij niet stil zitten, maar alles zullen doen om het voorstel te realiseren, bijvoorbeeld door alle wilskracht, kennis, bondgenoten en geldstromen in de goede richting te sturen. Want de Nije Ambachtsschoule, dei moaken we soamen!

Zie: www.mevrouwmeijer.nu