67 Idee van: Mirjam Balkema Publicatiedatum: 22 januari 2020

De Nieuwe voedselmakers

Als agro- en foodsector van het noorden samen en integraal zaken als duurzaamheid, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw, landschapswaarden en verdienmodellen oppakken.

Ons doel:
Samen op weg naar een duurzame agro- en foodsector.

Laten zien dat we integraal zaken als duurzaamheid, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw, landschapswaarden en verdienmodellen samen kunnen oppakken en vooral dat dit nog beter kan. Door dingen te delen, van elkaar te leren, en vooral elkaar verder te helpen.

Voor:
Agrariërs, de overheid, de wetenschap, voedselverwerkers, de bankiers, de studenten, de retail, de consumenten, en alle andere agro- en food gerelateerde organisaties.

Help JIJ ons mee?
Als we de handen in een kunnen slaan is geen uitdaging te groot!

#topdutch #denieuwevoedselmakers #latenzienwatwedoen #ontwikkeling #pionieren #stapjesvooruit #positief