19 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

De mystiek van het Groningse Wierdenlandschap

Uitgave (publicatie en website) + landschappelijke accentuering spirituele ontmoetingspunten

Betreft het persoonlijk beleven van de ontstaansgeschiedenis van het Groninger wierdenland vanaf de vroegste bewoning. Nadruk op spirituele geschiedenis van het kustgebied. Door  persoonlijk beleven van de vele subtiele en materiële schoonheden van de nederzettingen tussen Lauwers en Dollard krijgt het landschap meer inhoud voor  deelnemer en bewoners.

Het unieke Noord Groninger land van wierden en voormalige zee inhammen is grotendeels door kloosters in cultuur gebracht en bezaaid met kerken op wierden.

Elke cultuurfase kent  haar eigen vormgeving en uitdrukkingen in het landschap:

Voorchristelijk Fries/Saksisch welke teruggaat tot oude steentijd. Voorbeeld Johannieter klooster in Oosterwierum gebouwd op een steentijd hunebed. Aanleg wierden op aarde-krachtpunten.
Keltisch christelijk (5e -8e eeuw). Er zijn enkele sagen en legenden over deze tijd vooral rond Usquert en Helwerd. [Bernlef]
Katholieke (8e – 16e eeuw) incl Vikingfase: bouw kloosters, kerken en borgen, bedijkingen en ontginningen.
Na reformatie (16e eeuw tot nu): interieur aanpassingen en verbouwingen van voorgaande kerkfase).
Om de kleinschalige stilte recreatie inhoud te geven wordt een gebundelde uitgave van bestaande objectieve gegevens verwerkt: Bouwkunst van kerken en kloosters (Romano-gotiek), Cultuurhistorie, Archeologie, Geschiedkundige gegevens, Landschapsgeschiedenis, Spirituele waarden van spirituele krachtplekken en adviezen voor eigentijdse persoonlijke ervaringen.

Wat brengt het de Groningers

Meer aandacht, zorg en liefde voor  eigen omgeving
Kleinschalige recreatie in aansluiting met meer duurzame projecten

Vormgeven door een Boek en speciale website.
Nieuwe integrale wandel- en fietstochten  in aansluiting van de vele bestaande lokale initiatieven als kerkpaden, fiets- en wandeltochten
Afgestemde adviezen hoe in contact te komen met de spirituele laag van de betreffende plek. Accentuering van spirituele ontmoetingspunt en belevingsplaats per kerkplaats/wierde.
Markeren van het spirituele punt op de wierde d.m.v. een houten zitbank, zwerfkei of  inheemse boom.

Er loopt momenteel een pilot in Oosterwijtwerd van de Mariakerk plek door een reactivering met een labyrint (Iers christelijk karakter) en speciale zitplaats (zie foto) en speciale Multi spirituele activiteiten in de kerk.

Projectgroep

Jann  Ruiters (uitvoering en lokale contacten), Yolanda van Nieuwkoop, website,  woonachtig in Oosterwijtwerd , Dick van den Dool* (onderzoekt sinds 1990 de spirituele geschiedenis van Nederland en het Groningse kustgebied in het bijzonder: onderzoek en tekst), Girben Buist, voormalig medewerker Culturele Raad Overijssel en ervaren in praktische spirituele uitgaven: eindredactie, coördinatie.

*schrijver Magie Langs De IJssel, ontdek de verborgen geschiedenis van de Hanzesteden, Uitg: Kunst en Cultuur Overijssel i.s.m. VVV. Overijssel i.s.m. VVV.