10 Idee van: Alex Plat Publicatiedatum: 06 maart 2020

De Dorpscampus

Grote leegstaande panden in de dorpen rondom Groningen, zoals oude basisscholen of bejaardenhuizen, worden omgebouwd voor studentenhuisvesting -en activiteiten. De studenten bevorderen de sociale cohesie door dorpsgerichte dienstverlening.

In de Groninger dorpen verdwijnen veel basisvoorzieningen, zoals huisartsen en scholen. Ook zijn veel dorpen digitaal en vervoerstechnisch slecht verbonden. Dit beperkt technologische en economische ontwikkelingen. De stad is en blijft de plek voor vermaak, winkelen en uitgaan. Het openbaar vervoer naar de stad is niet frequent genoeg en nachtverbindingen zijn er helemaal niet. Ook is er een kloof tussen de opleidingskansen in de stad en dorpen. De stad heeft veel grote, technologische, innovatieve en groeiende bedrijven en daarmee werkgelegenheid, maar dit vertaalt zich nog niet naar werkgelegenheid in de dorpen.

Voor toekomstbestendige dorpen zijn drie elementen nodig:

  1. Faciliteer dat flexibele ontmoetingsplekken kunnen ontstaan in leegstaande panden. In deze ontmoetingsplekken zouden allerlei tijdelijke recreatievoorzieningen en start-ups zich kunnen vestigen.
  2. Geef initiatieven/ondernemerschap de ruimte. Laat jong en oud elkaar helpen, zelf te klussen en te doen. Geef ze de mogelijkheid en de vrijheid te ontdekken.
  3. Bevorder sociale cohesie in dorpen door autochtone bewoners samen met nieuwkomers (uit andere delen van Nederland of de wereld) activiteiten te laten organiseren waar men elkaar leert kennen.

In de Dorpscampus komen deze drie elementen bij elkaar. Grote leegstaande panden, zoals oude basisscholen, in de dorpen om Groningen heen worden omgebouwd tot complexen voor studentenhuisvesting -en activiteiten. De studenten kunnen hier wonen voor een huur veel lager dan in de stad (alleen vaste lasten) en zij krijgen daarbij een e-bike, om snel op college te kunnen komen. Echter, in ruil voor deze gunsten wordt aan de studenten gevraagd kleine maatschappelijke diensten te verrichten voor het dorp. Afhankelijk van de behoefte in het dorp kan worden gedacht aan tenminste vier uur per week maatschappelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld door het helpen van ouderen met het doen van boodschappen, het grasmaaien of het geven van bijles en cursussen aan verschillende leeftijdscategorieën. De Dorpscampus richt zich specifiek ook op studenten op het Ommeland die huisvesting zoeken.

Zij die op de Dorpscampus willen wonen moeten zich aanmelden, een motivatie schrijven en succesvol het sollicitatiegesprek doorlopen. Er ontstaat een win-win-win-situatie (krapte woningmarkt in de stad, leegstand in dorpen, ondersteuning ouderen/hulpbehoevenden). Met de Dorpscampus heeft team Jeugd- en dorpsvoorzieningen de juryprijs gewonnen op het evenement Ommekracht.