1 Idee van: Mark Veltink Publicatiedatum: 31 maart 2020

De Buurtplaats

De Buurtplaats

Een Buurtplaats is een plek waar geleefd wordt. Het is een fysieke plaats, geworteld in jouw buurt. Vroeger werd er ook voor elkaar gezorgd, doch noemden we dat geen zorg. Het woord ‘zorg’ veronderstelt uberhaupt een afhankelijkheid. Wat als we er nu eens vanuit gaan dat je geen of minimale zorg nodig hebt. Wat heb je dan nog nodig. En dan kom je bij de universele behoeften. Warmte, veiligheid, zorgzaamheid, aandacht. Dat is de energie van De Buurtplaats.

Bij een Buurtplaats word je gestimuleerd om je eigen authenticiteit, zelfzorgzaamheid, autonomie te leven en daarin verantwoordelijkheid te nemen in de bereidheid om je te verbinden met de mensen in je directe omgeving. We doen het voor elkaar en met elkaar. Op deze manier blijven (zorg)faciliteiten in dorpskernen behouden. Op de Buurtplaats komen verschillende mensen tezamen. Jong, oud, mensen met een lichamelijke beperking. Mensen die er voor kiezen om samen te leven, als in het dorp van weleer, in gezamenlijkheid.

De Buurtplaats kun je zorg inkopen indien nodig, deze zorg wordt geleverd door een zorgprofessional. Gezien de toenemende zorgvraag en het afnemend aantal zorgprofessionals vraagt het om een grotere rol van de buurt. De Buurtplaats brengt ieder bij elkaar. Burgers nabij De Buurtplaats participeren in bijvoorbeeld gezamenlijk koken, klussen, creatief zijn. Al deze activiteiten werken indirect positief door in het voorkomen van ziekte (preventie/vroegsignalering) in jouw buurt. Waardoor de zorgvraag mogelijk zal dalen.

De Buurtplaats wordt geleid door een Buurtplaatshouder. De werkwijze is gericht op het zelfherstellend vermogen van de mens. Oftewel (zelf)zorg van binnenuit.

Samenwerking

In de buurtplaats werken nu samen een aantal kennispartijen samen, zoals bijvoorbeeld Zelfzorg en Countus Accountants en Belastingadvies.