22 Idee van: GrAJK GrAJK Publicatiedatum: 21 maart 2020

De Buurtkabel

Agrarische jongeren werken mee aan lokale energie voor de toekomst! Door middel van kleine initiatieven in samenwerking met de omgeving op het boerenerf bieden jonge boeren de mogelijkheid energie op te wekken en eventueel op te slaan door middel van waterstof.

In de provincie Groningen is de infrastructuur naar het energienet niet op orde. Er is ondercapaciteit van het energienet en er zijn weinig mogelijkheden om energie op te slaan. Een gemiste kans voor de energieopgave die er ligt voor de gehele provincie.

Jonge agrarische ondernemers van Groningen zien hier graag verandering in. Zij hebben namelijk een investeringsdrive voor hernieuwde energie. En ze hebben genoeg ruimte voor bijvoorbeeld kleine windmolens of zonnepanelen op daken van hun schuren/stallen. Echter houdt de ondercapaciteit van het energienet deze jonge ondernemers veelal tegen om een dergelijke investering te doen.

Wat nu gebeurt is dat er grote zonneparken herrijzen op vele hectares landbouwgrond. Vaak ontwikkeld door investeerders van buiten Groningen. Door de zonneparken verdwijnt er ook veel goede landbouwgrond en de biodiversiteit gaat er zwaar op achteruit. Dergelijke grote zonneparken zijn onnodig in Groningen, want het kan ook anders en lokaler! Dit door de investeringsdrive van jonge agrarische ondernemers te stimuleren en te faciliteren met de buurtkabel!

Wat is nu mooier dan je eigen omgeving te voorzien van hernieuwde energie? Denk hierbij aan kleine windmolens, zonnepanelen, waterstof en biogas vanaf het boerenerf. Er ligt immers veel kennis rondom hernieuwbare energie in de provincie. Door agrarische jongeren bewust te maken van de mogelijkheden van de hernieuwbare techniek kunnen initiatieven ontstaan waarbij energie duurzaam wordt opgewekt.

Om de lokale energie mogelijk te maken, moet de infrastructuur op orde worden gemaakt door buurtkabels aan te leggen. Zo kunnen de jonge agrarische ondernemers hun stroom leveren aan de buurt. Dit zorgt voor verbinding onder de inwoners; en ook letterlijk verbinding via de buurtkabel! Daarnaast zorgt de buurtkabel voor een mogelijkheid tot een verbreding van het verdienmodel. Er ontstaan bijvoorbeeld kleine energie-coöperaties op het platteland, waardoor de maatschappelijke betrokkenheid groeit.

De jonge agrarische ondernemers van Groningen zijn verenigd in zes gebieden (Hogeland, Westerkwartier, Westerwolde, Midden Groningen, Oldambt, Veenkolonien). In alle gebieden is het mogelijk om met de buurt kennis op te doen omtrent hernieuwde energie en de mogelijkheden voor een energie coöperatie. Bij interesse voor een buurtkabel wordt, afhankelijk van de infrastructuur naar het energienet, in een gebied bepaald of een buurtkabel nodig is en moet worden aangelegd.

De buurtkabel verbindt!