30 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 18 maart 2020

De beste zorg in Expertisecentrum Eemsdelta

In de regio Eemsdelta willen we de zorg voor kwetsbare mensen op een nieuwe manier vormgeven, zodat deze op lange termijn dichtbij beschikbaar blijft. We willen zorg bieden die zich kan meten met de beste in de wereld,. We willen een nieuwe neerzetten op de plek waar dat het meest relevant is, namelijk in het sterk vergrijzende Noord-Groningen.

Het nieuw te bouwen Expertisecentrum Eemsdelta wordt een van de belangrijkste pijlers in het toekomstige zorglandschap van Noordoost-Groningen. In de regio Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord de zorg voor kwetsbare ouderen, kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen op een nieuwe manier vormgeven, zodat de zorg op de lange termijn dichtbij beschikbaar blijft. Het gaat om geriatrische revalidatie, observatie, eerstelijnsverblijf, dagbehandeling, ambulante zorg en gespecialiseerde GZ behandeling. Daarnaast bieden de zorgprofessionals behandeling aan zowel ouderen als jongeren thuis en aan de bewoners van de locaties van zorgaanbieders in Eemsdelta.

In het Expertisecentrum Eemsdelta willen we het leren van de toekomst vormgeven. We willen zoeken naar nieuwe vormen van onderwijs. Binnen mbo, hbo en WO willen we een breed scala aan opleidingen combineren met het werken binnen en vanuit het Expertisecentrum. Samen met het Alfa College, Noorderpoort en de Hanzehogescholen Groningen willen de zorginstellingen nu al werken aan innovatieve zorgpraktijken en interprofessionele samenwerking, en niet wachten tot de nieuwbouw daadwerkelijk gerealiseerd is.

Een voorbeeld van zo’n zorgpraktijk is het project ‘Observatiebedden’. In dit project wordt onderzocht hoe we kwetsbare ouderen in (semi) acute situaties in hun eigen regio op kunnen vangen. De vraag naar acute, tijdelijke opvang voor voornamelijk ouderen met een complexe zorgbehoefte is de afgelopen tijd flink toegenomen.

Deze toename is verklaarbaar door het langer thuis blijven wonen ondanks toenemende kwetsbaarheid. Een relatief kleine achteruitgang leidt dan al snel tot een crisissituatie. Een gevolg is onder andere dat ouderen onnodig op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis belanden en vervolgens onterecht in een ziekenhuisbed. De oplossing ligt niet alleen in meer toegankelijke plaatsen in de regio met adequate voorzieningen voor acute opnames, maar ook in betere interprofessionele en multidisciplinaire samenwerking en inzet van technologie.
De observatiebedden komen in het revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl. Voor de verdere ontwikkeling van de Innovatiewerkplaats Expertisecentrum Eemsdelta richten we ons daarom in eerste instantie op deze locatie en breiden langzamerhand uit naar andere locaties.

Bovenstaande ontwikkelingen vragen veel van de medewerkers in het revalidatiecentrum. Wat extra druk geeft, zijn de zorgen over en acties voor het behoud van medewerkers, het aantrekken van nieuwe professionals en het vinden van andere vormen van de werkzaamheden, rekening houdend met de krappe arbeidsmarkt. Dit is een tweede thema dat we oppakken: arbeidsmarkt en human resources. Actieve betrokkenheid van de medewerkers is daarom cruciaal in dit project.

Zo geven we interprofessionele samenwerking vorm en ontwikkelen we innovatieve zorgpraktijken.