69 Idee van: Publicatiedatum: 17 maart 2020

Creatieve aanpak voor voortijdig schoolverlaters

Mbo-scholen hebben te weinig geschikte plekken voor jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen uit het onderwijs. Het experiment dat ruim een jaar loopt bij Landgoed DeCamping in ’t Zandt leidt tot zeer positieve resultaten. Vrijwel elke jongere die wordt geplaatst stroomt uit naar school of werk. Het Regionale Samenwerkingsverband Voortijdig Schoolverlaten wil daarom vijf à zes vergelijkbare initiatieven verspreid over de provincie realiseren.

Het Regionale Samenwerkingsverband Voortijdig Schoolverlaten bestaat uit alle mbo-scholen, de twee samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs en alle gemeenten in de provincie Groningen. Zij voeren gezamenlijk een regionale aanpak voortijdig schoolverlaten uit. Het doel is om jongeren op een perspectiefrijke plek te plaatsen. Landgoed DeCamping (LDC) is zo’n perspectiefrijke plek. Een tussenstation voor de leerlingen die het op school (even) niet redden. Het traject is succesvol als de jongeren terug gaan naar onderwijs, een startkwalificatie halen of aan het werk gaan. Jongeren die het bij LDC niet redden, worden uiteraard niet losgelaten.

LDC is een Sociaal Dorpsbedrijf dat zich onderscheidt door innovatief te handelen en zowel binnen als buiten de zorgkaders te opereren. Hierdoor is het mogelijk om een plaats te bieden aan iedereen die tijdelijke of langdurige ondersteuning nodig heeft, met of zonder indicatie. En het biedt een ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners. Daarnaast fungeert het als een vliegwiel voor innovatie in duurzaamheid en sociaal maatschappelijk ondernemen. Er wordt gewerkt en gedacht op een unieke manier die aansluit bij de huidige en toekomstige transitie.
LDC staat voor begeleiding, wonen, ontwikkelen en leefbaarheid vergroten. De begeleiding is gericht op individuele ontwikkeling en een betere arbeidsmarktpositie. Wie niet langs de kant wil blijven staan, kan hier terecht voor werkervaring, participatie of dagbesteding. De werkomgeving biedt veel uitdaging maar ook de beschutting van een gemoedelijke werksfeer met toezicht en begeleiding om de persoonlijke leerdoelen te bereiken.

Thuiszitters en jongeren die dreigen uit te vallen uit het onderwijs worden geplaatst bij LDC voor een periode van tien weken. In de ochtend doen ze hun schoolwerk en in de middag werken ze mee in de teams. De begeleiding bij het schoolwerk vindt afwisselend plaats door de leerkracht, de trajectbegeleider en door het team van LDC. Deze aanpak leidt tot zeer goede resultaten. Vrijwel alle jongeren die een traject hebben doorlopen gaan inmiddels weer naar school. De leerkracht van het Noorderpoort zorgt dat de jongeren duidelijke opdrachten krijgen voor het ochtendprogramma. LDC zorgt voor de werkzaamheden die ‘s middags worden uitgevoerd, waarbij de jongeren werknemersvaardigheden leren ter voorbereiding op toekomstig werk en sociale vaardigheden (elkaar helpen en voor elkaar zorgen). Voor deze jongeren blijkt het erg belangrijk dat er een eenvoudige structuur is waarbij je gezamenlijk koffie drinkt, opruimt, luncht en dergelijke. Deze eenvoudige dagelijkse ritmes zijn zij vaak niet gewend. Bovendien doet het de jongeren goed om andere dingen te leren en met andere werkzaamheden bezig te zijn naast hun schoolwerk.

Het samenwerkingsverband wil  vijf à zes vergelijkbare initiatieven verspreid over de provincie realiseren op vergelijkbare plekken als LDC, op inspirerende locaties die herbestemd moeten worden.

Een paar filmpjes:

https://youtu.be/nkXLhNbaD6w

https://youtu.be/dKlX9dAtyBY?t=5