10 Idee van: Jan Pieter Janse Publicatiedatum: 02 april 2020

Conrad-Stork kranen in ere herstellen

Op het kruispunt van Nieuwe Winschoterdiep en Eemskanaal staan twee unieke kranen. Het gebied om deze kranen krijgt komende tijd een nieuwe functie. In de nieuwe plannen zouden beide zouden beide kranen een prominente plek moeten krijgen, zodat het gebied de allure krijgt die ook kenmerkend is voor andere herontwikkelde havengebieden (Kop van Zuid, Rotterdam, NDSM-werf Amsterdam, Hamburg, Utrecht, Antwerpen).
Voorstel is een van de kranen te restaureren en als demonstratieobject te behouden en de andere kraan als Bed en Breakfast in te richten. In de directe omgeving van de kraan, aan het water, zou een paviljoen ingericht kunnen worden waar mensen uit de omgeving samen kunnen komen. Af/aan-meerplek voor recreatieve vaartochten gelijk de Spido te Rotterdam. Tevens is het voorstel om binnen de Provincie Groningen in samenhang met de versterkingsopgaven en herstructurering van hele gebieden in onderzoek te nemen. Beleid daarop te ontwikkelen evenals stapsgewijze financiële dekkingen.

De ombouw van een vrijwel geheel agrarisch gebonden Provincie naar een Nieuwe Wereld waarin te leven en werken valt, daarin passen de oude gebouwen, kranen en werktuigen, vaartuigen en de verhalen die daaraan verbonden zijn. Die gebouwen zijn altijd sloopbaar geweest, veel is verdwenen om plaats te maken voor nieuw en anders. Maar het oude kan juist heel goed passen bij nieuwe ontwikkeling. Dat blijkt wel met de Oude kerken, de oude her-ontwikkelde scheepswerf Wolthuis te Hoogezand/Sappemeer, en de vele molens, sluizen en stuwen in deze Provincie. Vandaar het voorstel om tot beleid te komen en de inventarisaties daartoe al veel eerder zijn verricht te bundelen en te concretiseren in haalbaarheidsonderzoeken( op basis van Provinciaal en rijksbeleid) naar nieuwe functies op soms onverwachte locaties.

Het oude havengebied van Groningen, met op de Kop de kenmerkende kranen van Conrad -Stork, die duizenden schepen gelost hebben en essentieel waren in de economische ontwikkeling van de hele Provincie Groningen kan weer een prominente plaats worden door dit voorstel voor hergebruik.