3 Idee van: Sven Jurgens Publicatiedatum: 31 maart 2020

Circulaire bedrijvenPARKEN

Doel van het project is de realisatie van concrete biobased en circulaire infra-objecten om daarmee de transitie aan te jagen naar circulaire gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen in Groningen. Middels het realiseren van eerste concrete projecten worden bedrijven geënthousiasmeerd en geïnformeerd over de mogelijkheden van biobased en circulaire producten en dienstverlening. Tegelijkertijd wordt dit momentum aangegrepen om als katalysator te dienen voor een grotere groep aan partijen en deze te informeren en te mobiliseren om het project op en na te volgen.

Wat betekent dit?
 1. Realisatie van biobased/circulaire zithoek als aanjager. Hiermee interesseren we andere partijen om te participeren in concrete deelprojecten, als deel van het projectmanagement.
 2. Uitvoeren van biobased (BB) en circulaire (CE) projecten rond gebiedsontwikkeling (straatmeubilair, lantaarnpalen, straatnaamborden, zuiverend groen). Deze worden tijdens het project verder gedefinieerd en tot uitvoering gebracht met geschikte partners. Denk aan:
  • Proeftuin voor circulair straatmeubilair
  • Duurzame groenvoorziening / Klimaatbestendige flora
  • Proeftuin voor concepten als Light-as-a-Service
  • Park onderdelen zoals bruggetjes van bio-composiet
  • Park speelattracties van bijv. windmolenbladen
 3. Educatie en communicatie: door de uitgevoerde projecten groot uit te lichten en hieraan bijeenkomsten te hangen, wordt de nut, noodzaak, de lol en de concreetheid van de transitie naar een meer circulaire economie duidelijk bij bedrijven en organisaties
Wat bereiken we hiermee?
 1. Profilering van Groningen in het algemeen en bedrijventerrein in het bijzonder als circulaire koplopers. Dit verhoogt de aantrekkingskracht van de gemeenten en het bedrijventerreinen voor potentiële bedrijven die zich hier willen vestigen. Daarnaast wordt hiermee bijgedragen aan de doelstellingen om CO2 neutraal te zijn in 2035.
 2. Revitalisering van het bedrijventerrein: ook voor bestaande bedrijven zorgt het plaatsen van circulaire producten voor een aantrekkelijker werkgebied en voor bewustwording aangaande het circulaire gedachtegoed.
 3. Het integreren van circulaire producten en dienstverlening zorgt bij de bedrijven voor een nieuwe positionering. Hiermee maken ze hun positie meer toekomstbestending, blijft werkgelegenheid behouden en is er ruimte voor nieuwe kansen.
 4. Verhoog werkplezier voor medewerkers van bedrijven op het bedrijventerrein. Zij profiteren van een meer op de toekomst gericht, aantrekkelijke omgeving, verhoogd werkplezier/meer ontspanning. Daarmee is het een uithangbord voor het bedrijventerrein en kick-off voor verdere verduurzaming en aankleding.
 5. Voor de onderwijsinstellingen biedt dit een mogelijkheid om studenten met de thema’s afval, duurzaamheid, biobased- en circulaire economie kennis te laten maken. Zij doen hierbij ervaring op en komen in contact met potentiële werkgevers.