47 Idee van: Ronald van den Berg Publicatiedatum: 05 februari 2020

Chinese investering in dijken

De zeespiegel stijgt. Op termijn krijgen boeren last van verzilting en wordt kustverdediging zo duur, dat opgeven  een reële optie is. Groningen heeft een plan B nodig om het niet zover te laten komen.

Boerenbedrijven zijn familiebedrijven en ze zitten middenin de transitie van bio-industrie naar meer milieuvriendelijke teelt. Zo’n transitie kost geld en is alleen leuk als de kinderen en kleinkinderen er ook nog plezier van hebben. Dat is de grote vraag, als je je bedenkt dat een zeespiegelstijging nog wel eens roet in het eten kan gooien.

Hoe zit dat met die zeespiegel? Daar is al wel op gestudeerd. Wanneer deze een meter of twee stijgt, zijn er twee zaken aan de orde. De eerste is verzilting: zout water komt onder de dijk door. De tweede is het kostenaspect, waarbij men uitgaat van het geïnvesteerde vermogen in het achterland. Met andere woorden: de Randstad is wel “duur genoeg” voor een enorme kustversterkingsoperatie, maar de rest niet. Op de kaart staat ingetekend wat daar het gevolg van is: de Drentse Duinen beschermen de nieuwe kustlijn en van de provincie Groningen blijft de stad Groningen over en wat (drijvende?) dorpjes eromheen.
Om dit te voorkomen is een plan B nodig.

Plan B
De Waddenzee wordt op zijn plek gehouden door een dijk om de eilanden heen, zodat op termijn de waterstand kan worden gereguleerd. Hierdoor blijft landbouw in Groningen ook in de verdere toekomst mogelijk, wat de forse investeringen die nu nodig zijn reëel maakt. Het reguleren van de waterstand kan gedaan worden met gemalen (om water eruit te halen) en sluizen (om water erin te laten). Dat betekent dat ook bij een enorme zeespiegelstijging het best een zoute Waddenzee kan zijn met eb en vloed.

Maar hoe gaan we dat betalen ?
Dit is ontzettend duur. Dus hiervoor heb je een enorm vermogende investeerder nodig, zoals bijvoorbeeld China. China zoekt havens voor het Belt and Road project en het mooie is dat ze nog geen haven in de Noordzee hebben.
Het plan is dus om een Chinese haven in de Noordzee aan te leggen en de gewenste dijken te combineren met de voor de haven noodzakelijke spoorlijnen. Het mooie van China is dat ze gericht zijn op de lange termijn en dat ze aan een zekere prestige ook waarde toekennen. De eerste Chinese haven aan de Noordzee is zeker een prestigieuze zaak. Dus hoe meer zo’n eiland een etalage voor wereldmacht China is, hoe beter. Denk naast een containerterminal dus aan een vliegveld, marinehaven, kerncentrale, een scheepswerf, hoogovens, een lanceerinrichting voor raketten voor het lanceren van satellieten, dataverwerking enzovoorts.

Het groots binnenboord halen van China zal een enorme boost geven aan het lokale bedrijfsleven, veel hoogwaardige banen creëren en de Groningse boeren de mogelijkheid geven om hun bedrijf nog tot in de verre toekomst voort te zetten.