38 Idee van: karin Stokvis Publicatiedatum: 31 maart 2020

Calimero voor het voetlicht

Veel kinderen met een vorm van dyslexie of andere leerproblemen voelen zich op school niet begrepen en niet gewaardeerd. Terwijl zij vaak creatieve en ondernemende kinderen zijn.

Op school leidt dit er te vaak toe dat zij een ‘calimero’ complex ontwikkelen ( ‘Zij zijn groot en ik is klein..en het is niet eerlijk’.) en daarmee de hoop hebben verloren dat zij ook meetellen. Dit zorgt voor veel somberheid, weerstand en passiviteit en haalt motivatie onderuit om hun talenten voor het voetlicht te brengen.

Dit project wil kinderen, jongeren en jongvolwassenen met leerproblemen een duwtje in de rug geven om hun kwaliteiten (creativiteit, gevoel voor vorm, gevoel voor schoonheid, verbondenheid met mens en natuur, out-of-the-box-denken, nieuwsgierigheid) te laten zien in:

  •  sport, natuur, theater, media, zorg, journalistiek enz.

Door het organiseren van workshops liefst gegeven door lotgenoten (ondernemers met een achtergrond van negatieve schoolervaringen) gaan deze kinderen ‘aan’ en maken zo hun leefomgeving levendiger en aantrekkelijker. Ook wordt op deze manier het ondernemersklimaat van onderen gevoed. Innovatieve, goede ideeën gaan zich dan namelijk vanzelf ontwikkelen.

Een bedrijf publiceerde laatst het rapport ’The value of dyslexia met als conclusie dat dyslecten ’een sterke cognitieve flexibiliteit hebben, sterk zijn in visualiseren en vaak goed zijn in het oplossen van complexe problemen. Ze kunnen waardevolle medewerkers zijn die de vierde industriële revolutie omarmen.’ Hun sollicitatieprocedure is dan ook aangepast hierop. Jammer dat pas 3% van de samenleving dyslexie als iets positiefs ziet.