5 Idee van: Arjen P Van Leeuwen Publicatiedatum: 09 maart 2020

Buurtkeuken: elke dag gezond en lekker eten

Veel mensen in onze provincie komen dagelijks moeilijk rond en hebben onvoldoende middelen om te kunnen eten. Hoogste tijd dat we ieder naar vermogen van eten gaan voorzien! Bij de buurt- of dorpskeuken kun je elke dag lekker en gezond eten voor de helft van je boodschappen geld!

De voedselbank is een prachtige voorziening waar mensen terecht kunnen die onvoldoende financiële middelen hebben om gewoon eten te kopen. Men kan, na strenge toetsing, daar terecht. Zo’n 10% van de huishoudens die er recht op hebben maakt er gebruik van. Schaamte is de hoofdreden waarom 90% geen gebruik maakt van de voorziening. Er is een veel grotere groep die er gebruik van zou moeten maken maar vanwege de strenge regels er buiten valt. Hier heeft men ook onvoldoende geld voor eten en heeft men dus pech: kinderen krijgen soms niet of onvoldoende te eten.

Onderzoek onder voedselbank bezoekers wijst uit: mensen hebben onvoldoende energie en kennis om iets van het eten te maken. Lekker misschien nog wel, maar gezond…NEE! Ook het aanbod bij de voedselbank is niet van topkwaliteit. De voedselbank is geen structureel goede oplossing. Natuurlijk zijn er wel wat sociale keukens, maar een prijs van € 5 ,-of € 7,50 is voor velen niet meer te betalen.

Met de buurt- of dorpskeuken gaan we een gezellige gemeenschapskeuken realiseren waar ieder terechtkan voor een dagelijkse warme hap: lekker en gezond met wat keuzes. Het is de keuken voor iedereen. Je haalt je eten op of blijft gezellig eten.

Ieder die gebruikmaakt van de keuken betaalt naar draagvermogen. Voor de helft van je boodschappengeld kan je elke dag uit eten. Met die dorpskeuken brengen we mensen in beweging, komt men met elkaar in contact en ontstaan er tal van kennismakingen en initiatieven. En belangrijk: we hebben de garantie dat mensen elke dag lekker en gezond kunnen eten!

Vanuit de ANBI stichting COMMUNITYKITCHEN io gaan we, samen met de ROC’s en de gemeenschap dergelijke keukens realiseren. We werken samen waarbij de keuken ook een opleidingsplek is voor mensen met ambities als kok of kokshulp, er is veel ruimte voor vrijwilligers om mee te helpen én er ontstaan ook andere initiatieven. Ook werken we nauw samen met lokale supermarkten, boeren en ondernemers!

DE BUURTKEUKEN IS ER VOOR IEDEREEN!

IEDER HEEFT RECHT OP EEN DAGELIJKSE GEZONDE WARME HAP.