0 Idee van: Wim Boeve Publicatiedatum: 30 maart 2020

Buurplaats, een combi van Wonen, Werken en Zorg

 

Het concept is opgebouwd uit een aantal belangrijke pijlers die we stuk voor stuk langs zullen lopen.

Allereerst is er de transitieboer. De transitieboer overweegt de stoppen met de bedrijfsvoering door toenemende wet- en regelgeving, het ontbreken van een opvolg(st)er of om andere redenen. De transitieboer wordt gefaciliteerd in de omzetting van zijn/haar bedrijfsgebouwen naar (zorg)huisvesting door middel van een rood-voor-rood regeling.
Dagbesteding kan deels op de locatie van de boerderij deels op andere plekken, waaronder de winkel, in de kern plaatsvinden.
De winkel is een verzamelplaats waar een kleine supermarkt, een ontmoetingsplek, bibliotheek, kringloop, een budgetcoach enzovoort zijn gevestigd.  In veel dorpen is een Multifunctioneel Centrum (MFC) aanwezig waar deze activiteiten zouden kunnen plaatsvinden. In veel kleine kernen is wel een MFC van enige omvang. Een mogelijkheid is om behalve de huisarts hier ook een 1,5de lijns zorgpost in te richten, die naast behandeling expertise heeft op het gebied van preventie op allerlei vlakken. Onze eerste gedachten zijn een psycholoog, diëtist, verslavingszorg.

Wie zijn de klanten of afnemers?
De transitieboer heeft een huisvestingsaanbod waarbij met en zonder zorg gewoond kan worden. Ouderen of mensen met een beperking, maar ook voor één-persoons huishoudens is een studio of een appartement bij een transitieboer een aantrekkelijk alternatief boven thuis blijven wonen of op kamers gaan. Dagbesteding kan een plek zijn voor ouderen, mensen met een beperking, mensen met andere problematiek zoals bijvoorbeeld eenzaamheid.

De meest voor de hand liggende klant van de winkel is de consument, maar doordat de winkel meerdere functies heeft kan er ook een koffiecorner zijn waar toeristen of andere bezoekers verblijven.