83 Idee van: Harry Palsma Publicatiedatum: 11 maart 2020

BurgerHart Groningen. Een levensreddend netwerk!

Project BurgerHart Groningen plaatst 2500 AED’s bij burgerhulpverleners in de provincie, verzorgt voorlichting en evalueert alle reanimaties om een optimaal levensreddend burgernetwerk te ontwikkelen.

In het proefschrift van Dr. Jan Broer wordt beschreven dat er in de provincie Groningen een duidelijke oversterfte is aan hartinfarcten/hartstilstanden. Het project BurgerHart Groningen wil bij 1/3 van de burgerhulpverleners in de provincie een AED met buitenkast plaatsen om deze achterstand om te zetten naar de hoogste overlevingskans.

Om een hartstilstand te overleven zijn twee hoofdfactoren van belang. Veruit de belangrijkste is snel defibrilleren met een AED. Elke minuut uitstel van een AED betekent 10% minder kans op overleven. De tweede factor is effectieve hartmassage waarbij de borstkas minimaal 5cm moet worden ingedrukt met een tempo tussen de 100-120/minuut.

Vijf jaar geleden onderzocht de Rijksuniversiteit Groningen en UMCG Ambulancezorg wat de meest effectieve manier is om levens te redden bij een hartstilstand. Het plaatsen van AED’s in de samenleving bleek veruit veel voordeliger dan extra ambulanceposten of AED’s bij brandweer/politie. Dit netwerk van AED’s blijft helaas ver achter bij het enorme netwerk van burgerhulpverleners. Hierdoor komt de AED nog steeds te laat bij het slachtoffer.

Momenteel doet collega UMCG cardioloog Wybe Nieuwland onderzoek naar de huidige overleving van een hartstilstand in de provincie Groningen en de levenskwaliteit daarna. Dit onderzoek is bijna afgerond en de data kan gebruikt worden om aan te tonen wat het effect is van het project BurgerHart Groningen.

De provincie Groningen leent zich uitstekend voor een dergelijk project omdat bijna alle patiënten in het UMCG terecht komen. Hierdoor kunnen we binnen een jaar aantonen wat de gezondheidswinst is van dit unieke project. De verwachting is dat hiermee niet alleen extra levens worden gered, maar dat het herstel korter en de levenskwaliteit beter is na een hartstilstand. Dit levert dan weer een besparing op van opnamedagen (intensive care en herstel).

Iedere reanimatie in de provincie Groningen (ongeveer 300 per jaar) zal dus worden geëvalueerd i.s.m. het UMCG. Bij deze evaluatie kan nu ook unieke data worden verzameld over kwaliteit van hartmassage. Dit is mogelijk door een nieuwe reanimatie-polsband die is ontwikkeld in het Noorden. Tenslotte bevat het project ook reanimatie-onderwijs en voorlichting over hartfalen, gezonde voeding en leefstijl op Groningse scholen. Dit onderdeel zal worden verzorgd door medisch studenten van de RUG (Taskforce QRS Groningen).

Het plaatsen en onderhouden van 2500 AED’s met buitenkast samen met onderwijs en onderzoek vraagt om een investering van ongeveer 4 miljoen euro in  de komende 5 jaar. Het zal duidelijk zijn dat de impact van dit project op de Groningse bevolking groot is. Jaarlijks kunnen extra levens worden gered en het verbetert sowieso de kwaliteit van leven van iedere Groninger die succesvol is gereanimeerd.