9 Idee van: Derk van der Laan Publicatiedatum: 07 februari 2020

Bundel de krachten en behoud (sport)voorzieningen

Houd krimpgebied leefbaar, bundel de krachten en behoud (sport)voorzieningen.

In krimpgebieden hebben we veelal te maken met verouderde (sport)voorzieningen. Ledenaantallen lopen terug en accommodaties lopen vaak achter in de duurzame ontwikkeling. Geld om de accommodaties te upgraden naar de maatstaven van de huidige tijd is er vaak niet. Je ziet het terug in dorpshuizen en verouderde verenigingsaccommodaties.

Door partijen samen te laten werken en geld beschikbaar te stellen voor de realisatie van duurzame accommodaties, kun je de voorzieningen ook in de krimpgebieden in stand houden. Als je gebouwen realiseert waarin sport en maatschappelijke functies bij elkaar komen, dan bevordert dit leefbaarheid.