63 Idee van: Anja Aaldering Publicatiedatum: 04 maart 2020

Buiten spelen is de toukomst!

Buiten spelen is één van de belangrijkste activiteiten voor de toekomst van kinderen. Voor de ontwikkeling van kinderen is het cruciaal dat ze regelmatig buiten spelen. Door buiten te spelen ontwikkelen kinderen diverse motorische vaardigheden waardoor ze steeds vaardiger worden. Daarnaast leren kinderen omgaan met situaties zoals conflicten met andere kinderen en dit is weer goed voor de sociale en emotionele ontwikkeling.

Ook weten we dat veel kinderen die in armoede opgroeien vaak binnen zitten. Voor deze kinderen is het daarom erg belangrijk dat ze zich betrokken voelen en in de gezonde buitenlucht mee kunnen spelen met de andere kinderen. Wat zou het mooi zijn om deze kinderen te laten spelen in ‘groene’ speeltuinen waar ze zelf hun eigen energie kunnen opwekken.

Er zijn met name twee locaties die een bijzondere aandacht verdienen. De speeltuin van BSV de Oosterpoort is al 80 jaar een begrip in de wijk en wordt nog steeds druk bezocht. Door de aanleg van de zuidelijke ringweg zal er een nieuw park ontstaan. De speeltuinvereniging ligt dan aangrenzend aan het park. Dit zorgt voor een veilige, groene speelomgeving middenin de drukke stad. Het zou mooi zijn om deze speeltuin toekomstbestendig te maken. Ook BSV De Indische buurt verdient extra aandacht bij het creëren van een nieuw project. In dit project wil men een kinderwereld creëren in een gebied vol straten en verkeer. Deze kinderwereld zal ontstaan tussen de gebouwen en straten rondom de speeltuin, hierbij zal extra hulp gewenst zijn.

Daarnaast is het erg belangrijk dat kinderen de weg leren kennen naar de speeltuinen. Veel speeltuinen liggen namelijk verscholen achter gebouwen en in binnenplaatsen tussen woningen. Daardoor is de vindbaarheid zeer beperkt, waardoor veel kinderen de kans niet krijgen om buiten te spelen. De bekendheid van en de route naar de speeltuinen zal daarom in de hele provincie verbeterd moeten worden. Dit kan gebeuren door borden en voetstapjes in de buurt van de speeltuinen te plaatsen die de route naar de speeltuin zal moeten aanduiden. Hier kunnen we de kinderen bij betrekken door een tekenwedstrijd te organiseren voor één bekend logo wat op deze borden wordt geplaatst.

Niet alleen de speeltuinen maar ook veel gebouwen van de buurt- en speeltuinverenigingen zijn toe aan renovatie. Wanneer deze gebouwen wat meer toekomstbestendig gebouwd worden, zullen de buurtbewoners met meer plezier de activiteiten in deze buurt- en speeltuinverenigingen bezoeken. Dit is vervolgens weer goed voor de leefbaarheid in de wijk.

Speeltuincentrale vindt het uiterst belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een omgeving waarin ze goed kunnen buitenspelen. Een omgeving waarin spelen en duurzaamheid kan worden gecombineerd, armoede geen probleem is, ieder kind gelijk is, speeltuinen zichtbaar zijn en waarin de leefbaarheid in de wijk wordt gewaarborgd. Daarom willen we graag bepaalde voorstellen verder met jullie uitwerken aangezien dit een miljoeneninvestering is!