6 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 03 maart 2020

Brandveiligheidscheck woningen provincie Groningen

Eind 2019 is gebleken dat er in onze provincie bijna vijfduizend zogeheten witte vlekken zijn; panden waar bluswater niet direct voorhanden is wanneer er brand uitbreekt. Dit terwijl de afgelopen jaren de branden zijn toegenomen door lithium batterijen in elektrische fietsen, smartphones en tablets. Bewoners weten niet of ze voldoende brandveilig leven, wat te doen bij brand en of er voldoende preventieve middelen in huis zijn om brand te voorkomen.

En nu ligt er een voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om rookmelders in bestaande bouw te verplichten per 1 juli 2022. De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden levens. Wie over twee jaar geen rookmelders heeft, zou een boete kunnen krijgen van de gemeente of zal niets uitgekeerd krijgen van een verzekeraar bij brand.

Het idee
Een brandveiligheidscheck uitvoeren bij behoevende inwoners van de provincie Groningen.

Met de brandveiligheidscheck kunnen we de inwoners ontzorgen, een gevoel van veiligheid geven in hun eigen huis en het bevorderen van het brandbewustzijn. Daarnaast plaatsen we rookmelders en bespreken een vluchtplan in de privésituatie.

Brand geheel uitsluiten is een utopie, maar het uitvoeren van een brandveiligheidscheck draagt absoluut bij aan het vergroten van de veiligheid en de leefbaarheid van de provincie Groningen.

Het investeren in preventieve voorzieningen en het bewuster maken van inwoners op het gebied van brandveiligheid zal het aantal branden, slachtoffers en schade doen afnemen.

  • 15 woningbranden per dag
  • 250 miljoen euro schade per jaar
  • 600 slachtoffers per jaar

Een brandveiligheidscheck verlaagt het brandrisico met 36 procent!