75 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 17 maart 2020

Boter bij de vis

Boter bij de vis

Dorpen aan zet
In het woon- en leefbaarheidsplan van de gemeente Eemsmond stond: ‘het dorp bepaalt en de gemeente faciliteert’. Dat klonk de Meijsters (inwoners van Uithuizermeeden) als muziek in de oren. Al eerder maakten ze met het hele dorp de ‘dorpsvisie Uithuizermeeden’ die nu wordt uitgevoerd met acties als ‘dynamiek aan het lint’ en ‘+op4centrumplannen’.
Toen hoorde Uithuizermeeden nog bij de 3 hoofddorpen van de gemeente Eemsmond. Nu is het één van de 50 dorpen van Het Hogeland. Ook bij Nationaal Programma Groningen staan initiatieven van onderop centraal. Dit wordt een loze kreet als daar niet de middelen bij geleverd worden. Het idee ‘Boter bij de vis’ werkt voor alle dorpen die zichzelf opnieuw uit moeten vinden in de gemeentelijke schaalvergroting. Een dorpsbudget voor een speelplaatsje is leuk maar werkt niet echt.
Uithuizermeeden maakt zich klaar voor de toekomst. Met ‘Boter bij de vis’ vraagt het dorp geld voor het professionele Meijster projectteam dat haar ‘initiatieven van onder op’ naar uitvoering brengt.

De toekomst is van alle tijden
Uithuizermeeden is gewend aan grote en snelle transformaties. Tussen 1945 en 1975 verdubbelde het dorp. Door mechanisatie en schaalvergroting in de landbouw verdwenen in de 30 jaar erna bijna alle winkels en veel dienstverlenende bedrijven. Nu wordt vanuit een situatie met veel leegstaande gebouwen gewerkt aan kwaliteitsverbetering en nieuwe eigentijdse voorzieningen niet alleen voor ouderen maar voor alle leeftijdsgroepen.
Dit proces loopt nu 5 jaar maar het kan beter en vooral sneller zodat in de komende 10 jaar de leegstand verdwijnt en de recreatieve, culturele- en zorgvoorzieningen weer top worden.

Het lint is de kracht
Daar waar de eerste zeedijk liep loopt nu het lint van de Torenbuurt (oorspronkelijke dorp) tot de Eemshaven. Uithuizermeeden heeft 3500 inwoners. Langs en nabij het hele lint wonen 4500 mensen, het verzorgingsgebied van Uithuizermeeden. Door de eeuwen heen en ook nu weer, is dit lint, de economische ruggengraat, daar wil je wonen, daar wil je werken en daar vind je wat je nodig hebt.

Investeren vanuit de gemeenschap zelf
De planontwikkeling startte 2 jaar geleden en van de 22 plannen zijn er volgend jaar 10 klaar. Er is dan 3,7 miljoen euro geïnvesteerd waarvan 0,7 miljoen euro subsidie, nog geen 20%, de rest komt uit de gemeenschap zelf. De grote projecten zoals het Gezondheidsplein en het Meijsters Hoes moeten nog komen en er vallen projecten af terwijl er nieuwe bijkomen. In de periode 2020-2030 wordt 25 miljoen geïnvesteerd (de vis). Het Meijster Projectteam kost € 300.000,- (€ 75/inw.) per jaar gedurende 10 jaar (de boter).