76 Idee van: Jan van der Til Publicatiedatum: 27 februari 2020

Bosvesting rondom Groningen-Stad

Eén groot natuurlijk vestingwerk rondom Groningen-Stad. Een bosvesting die de Stad beschermt tegen de bedreigingen van nu.

Stenen stadsmuren en grachten rondom de stad gaan ons niet meer beschermen tegen problemen zoals hittestress, wateroverlast en luchtvervuiling. Maar een natuurlijk vestingwerk rondom Groningen dat bestaat uit bomen en andere vormen van natuur kan ons wel beschermen. De Bosvesting beschermt en versterkt de leefomgeving op verschillende manieren:

 • Verkoelt de stad in de zomer.
 • Zorgt voor biodiversiteit.
 • Draagt bij aan een betere gezondheid en een hoger welzijn.
 • Draagt bij aan sociale cohesie.
 • Zorgt voor minder luchtvervuiling.
 • Zorgt voor waterberging.
 • Dempt geluidshinder.

Bron: Universiteit Wageningen

Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES)
Niet alles hoeft nieuw. We maken gebruik van al bestaande stukken natuur in en om Groningen. Door de Bosvesting hier op aan te sluiten ontstaat er een dynamische verbinding tussen de Bosvesting en de al aanwezige natuur in de Stad (GES).

Globale functie van de Bosvesting
Een mooie bijkomstigheid aan dit project is dat de Bosvesting niet alleen lokaal helpt. Ook dragen we met de Bosvesting een steentje bij aan het tegengaan van globale problemen als klimaatopwarming. Hoe geweldig zou het zijn als de Bosvesting de gehele CO2 uitstoot van de stad compenseert?

Toekomstperspectief
Wij denken dat het idee van één groot natuurlijk vestingwerk – De Bosvesting van Groningen – een kapstok is voor een groot aanbod aan projecten en ideeën. O.a. die hier op toukomst.nl zijn geplaatst.

In de bosvesting is bijvoorbeeld ruimte voor:

 • Bomen, planten en dieren.
 • Educatie (makkelijk kennismaken met de natuur).
 • Recreatie (spelen, wandelen, overnachten en activiteiten die samengaan met de natuur).
 • Cultuur en Toerisme (trekpleister en groene stad imago).
 • Lokale voedselproductie (voedselbossen, perma-tuinen en volkstuinen).

De Bosvesting van Groningen is een toekomstbeeld waar we met iedereen – burgers, verenigingen, ondernemers, architecten, ecologen, planologen en beleidsmakers – naartoe kunnen werken. Met dit project creëren we een grote uitdaging. Een uitdaging die onmogelijk lijkt, maar wel voor te stellen is. Eén waar we ons in kunnen vastbijten de komende jaren.

De Afsluitdijk, de wederopbouw na de oorlog en de Deltawerken. Drie gigantische uitdagingen die haast onmogelijk leken. Toch is het gelukt. Er was visie, een plan en we hebben er samen hard aan gewerkt. Iedereen hielp mee. Iedereen wist waarom. En op het eindresultaat mogen we als Nederland nog steeds trots zijn.

Laten we daarom het plan vormgeven en er voor gaan. Een plan waarmee we een gigantisch vestingwerk bouwen van bomen en andere soorten natuur. Een natuurlijk vestingswerk zo groot, gevarieerd en mooi dat het ons beschermt tegen de klimaatbedreigingen van nu. Én het zou een mooie mijlpaal zijn voor het 1000-jarig bestaan van de stad Groningen in 2040.

Iets waar wij, onze kinderen en de generaties daarna de vruchten van plukken!