6 Idee van: rinck zevenberg Publicatiedatum: 24 februari 2020

Bos van de Toekomst

Een provinciaal stimuleringsfonds voor de aanleg van bos en erfbeplanting.

Er was een tijd, nog niet zolang geleden, dat er veel meer bos in Groningen was. Weliswaar productiebos, populieren én fijnspar, maar toch. Ik heb ooit onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van dit soort bossen, mono-cultures met als doel houtteelt oftewel puur voor de opbrengst. De uitslag was verrassend, mensen die in het bos wandelden, met of zonder hond waren unaniem zeer tevreden over het bos. Dat het bos niet erg aantrekkelijk was maakte ze niks uit. “Het is mooi in de buurt”, was een veelgemaakte opmerking. Nu zijn er tal van initiatieven om meer bos in Groningen, Nederland, te realiseren maar… procedure´s, bestemmingsplannen, omgevingsplannen, woninguitbreiding, etc, etc. Allemaal belemmeringen.

Mijn ervaring van nu is dat als je particulieren stimuleert met aankoop én aanlegsubsidie het gemakkelijker praat. Met andere woorden een provinciaal stimuleringsfonds voor de aanleg van bos en erfbeplanting. Dat wil zeggen: plan indienen, begroting erbij en aanpakken onder het motto: bos, doen!