27 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 19 maart 2020

Borgen van de toekomst

Ooit stonden er ruim 250 borgen in de provincie Groningen. Hiervan zijn er nog 16 over. Zij vormen het DNA van het cultureel erfgoed van Groningen. Ze stralen een rijkdom uit van weleer, maar ook een typisch Groningse soberheid. Elk apart vertellen ze een uniek verhaal en samen vormen ze een verhalenboek dat het verdient om van kaft tot kaft gelezen te worden.
De borgeigenaren van nu hebben hun bezit opengesteld voor het publiek en ontvangen duizenden bezoekers. De eeuwenoude borgen zijn hier nooit voor gebouwd en moeten zich aanpassen om de bezoekersstroom gastvrij te ontvangen. Anders dan hun machtige voorgangers zijn de borgeigenaren van nu de controle over de omgeving van hun borg vaak kwijtgeraakt en hebben de handen vol aan het onderhoud van de eigen borg.

De borgen zijn het visitekaartje van de Groningers. Om dit potentieel nog beter te benutten zijn investeringen nodig in de ruimtelijke kwaliteit, in gastheerschap en de gezamenlijke presentatie. Met een gezamenlijke aanpak willen wij de Groninger borgenensembles op een hoger niveau tillen en een bezoek aan Stad en Ommeland veel aantrekkelijker maken.

Ons voorstel is tweeledig:
1. Investeer ten eerste in de ruimtelijke kwaliteit en het gastheerschap van   de afzonderlijke borgen op basis van een kwaliteitsplan per borg
2. Investeer in de gezamenlijke presentatie van de Groninger borgen op basis van een kwaliteitsplan voor het collectief van de Groninger borgen.

Kwaliteitsplan per borg
Voorbeelden van concrete voorstellen om te investeren in de ruimtelijke kwaliteit en de toeristisch-recreatieve betekenis van de afzonderlijke borgen: bloeiende borgen herstel boomgaarden, restauratie Engelse landschapstuinen, herstel stinsenflora, ruimte voor biodiversiteit; slapen op de borg herbestemming van werkschuren en boerderijen tot erfgoedlogies; exposeren op de borg nieuwe expositieruimtes, jaarronde openstelling door aanpassing klimaatbeheer; follies eigentijdse architectonische toevoegingen met tal van gebruiksmogelijkheden (expositie, ecolodge, accentuering verdwenen borgen).

Kwaliteitsplan Groninger borgen
Het collectief van de Groninger borgen kan veel beter in de etalage gezet. Enkele voorbeelden: inzet communicatie/marketing, borgenlijn (fruit, kruiden e.d.), gezamenlijke programmering exposities, toeristische arrangementen (met hotels, horeca), routes die de borgen verbinden (wandelen, fietsen, e-bikes).

Wij, 13 opengestelde borgen, doen een beroep op Toukomst om samen met de borgeigenaren en andere partners deze kwaliteitsplannen op te stellen en te vertalen in een investeringsplan waardoor de toekomst van de Groninger borgen is geborgd.

Coendersborg, Verhildersum, Welgelegen, Wedderborg, Fraeylemaborg, Nienoord, Piloersemaborg, Ekestein, Rusthoven, Ennemaborg, Menkemaborg, Iwema-steenhuis, Ewsum.