38 Idee van: Peter Russchen Publicatiedatum: 05 maart 2020

Bomen voor natuur, mens en klimaat

Door het planten van bomen en struiken langs wegen en in kleine bosjes ontstaat er meer variatie in het landschap. Hier kunnen vogels, insecten en andere dieren van profiteren. Het is ook goed voor wandel- en fietsrecreatie en om CO2 vast te leggen.

Meer bos in Groningen
In het landelijk gebied van Groningen is op dit moment veel ruimte voor agrarische activiteiten. In sommige delen van de provincie staan erg weinig bomen en bos is vaak beperkt tot een wandelbos in de buurt van de dorpen. Langs wegen en in allerlei hoekjes van het ‘agrarische land’ is ruimte voor het planten van bomen en struiken. Door het planten van bomen en kleine bosjes met een struik- en kruidlaag kun je een bijdrage leveren aan de variatie in het landschap. Dat komt dan ten goede aan de natuur (ruimte voor insecten, vogels en zoogdieren), de wandel- en fietsrecreatie en de CO2 vastlegging.

Meer soorten vogels, insecten en zoogdieren
Bomen, struiken en gevarieerde bosjes leveren geschikte woon- en schuilplaatsen voor veel soorten dieren. Bij de keuze van de juiste plantensoorten zorg je ook nog voor extra voedsel. Voor bijen zijn lindes bijvoorbeeld erg geschikt, evenals andere bloeiende planten en struiken. De beschikbaarheid van bessen in het najaar is goed voor de vogels. Meidoorn, sleedoorn en dergelijke kunnen hiervoor zorgen. Als de bosjes van buiten naar binnen worden opgebouwd met een kruidlaag, een struiklaag en een boomlaag, dan bereik je de maximale variatie en dus het maximale rendement.

Recreatie
Voor fietsers en wandelaars is meer variatie in het landschap interessant.

CO2 en klimaat
Bomen zijn natuurlijke ‘CO2 vangers’. Mede uit het oogpunt van landelijk en Europees beleid, is het goed om te starten met het planten van zoveel mogelijk bomen.