5 Idee van: Stieneke van der Wal Publicatiedatum: 17 maart 2020

(boeren)Erven, belangrijke stapstenen in de natuur

Wierde & Dijk (vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen) vindt het belangrijk dat er meer aandacht is voor natuur op het boerenerf.  Zij gaat bewoners stimuleren om met hun eigen erf aan de slag te gaan. Agrariërs en burgers. Door kennis over te dragen via workshops en vervolgens door het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen. Bloeiende en besdragende struiken, vruchtdragende bomen, bijen-en vlinderplanten aanplanten en een pakket aan natuurmaatregelen dat zorgt voor meer vogels, zoogdieren en insecten op het boerenerf.

Daarnaast wil Wierde & Dijk de natuur op het boerenerf inventariseren. Wat leeft er op het erf, welke soorten vogels, zoogdieren en planten komen er voor? Door samen met deskundigen en bewoners boerenerven te inventariseren komt er een schat aan informatie naar boven. Er komt veel natuur samen op het erf, dit is niet of nauwelijks nog onderzocht. Er zijn inventarisaties van afzonderlijke soorten zoals bijvoorbeeld de vleermuis, maar niet van alle natuurwaarden die samenkomen op het erf. De uitkomsten van de inventarisatie zijn interessant voor beleidsmakers van provincie, kan het een aanvulling zijn op natuurdoelen in onze provincie. En voor eigenaren zelf, natuur dicht bij huis, je kan zelf bijdragen aan meer biodiversiteit door je erf als (klein)  natuurgebied en samen met anderen als belangrijke stapstenen in de natuur!