14 Idee van: Erik Dijkshoorn Publicatiedatum: 23 maart 2020

Boeren en burgers initatief:H2=GGGas

De initiatiefnemers Jaap Kap (voorzitter Dorpsbelangen) en Erik Dijkshoorn (secretaris Dorpsbelangen) zijn al een aantal jaren bezig om Oudeschip weer bestaansrecht te geven.

Eén van de manieren waarop ze dit willen doen is door de oprukkende industrie van de Eemshaven en de steeds dichterbij komende windturbines niet meer als vijanden te zien maar juist te kijken naar de mogelijkheden tot samenwerking.

We weten ook dat binnen afzienbare tijd het aardgas uit onze buizen gaat verdwijnen en de boeren weten ook dat al hun landbouwmachines straks van de diesel af moeten.

Nu willen we samen, burgers en boeren, Oudeschip en omgeving CO2-vrij krijgen.

Zonder aardgas of hout, is vanwege de leeftijd van onze huizen het een bijna onmogelijke opgave onze huizen te verwarmen. Het gebruik van bijvoorbeeld een warmtepomp voor verwarming is zinloos.

Ondertussen weten de boeren dat zij allerlei maatregelen moeten nemen om aan klimaatovereenkomsten zoals CO2- en stikstofuitstoot te voldoen.

Jaap en Erik zijn tot de conclusie gekomen dat waterstof voor beide problemen een erg goede oplossing is en nog betaalbaar ook, zeker gezien alle windenergie die bij ons aanwezig is en hopelijk ook beschikbaar komt via de eigen energiecoöperatie.

Daarnaast lijkt het ons erg positief voor de relatie boer-burger, om in elke regio de decentrale opgewekte energie op een lokale manier goed in te zetten. De lokale gemeenschappen kunnen hiermee samen met de boeren ook nog eens een echte bijdrage leveren aan de nationale energiebehoefte.

We zijn al enige tijd bezig om dit initiatief met oa LTO Noord, een afstudeerstudent (met oa Prof. Van Wijk als begeleider) van de TU Delft en het NEC rond te krijgen, maar kunnen tijdens dit stadium als dorp en lokale boeren wel een steuntje in de rug gebruiken om dit project tot een succes te maken.

Wij, boeren en burgers zien de Toukomst van Oudeschip en omgeving, maar ook voor de rest van onze provincie positief tegemoet als een echte waterstofprovincie door en voor de Groningers.

De waterstof die we willen gaan produceren met onze eigen wind is dus Groen Gronings Gas en perfect voor de tractors, onze huizen en in de Toukomst voor opslag van onze eigen elektriciteit voor de wind- en zonloze dagen.

We hebben al uitgebreid met buurdorpen gesproken en die zien ook echt mogelijkheden voor hun gemeenschappen en als gevolg daarvan ook een beter draagvlak voor nieuwe molens, zelfs dichtbij hun dorpen.De boeren hebben het land voor onze broodnodige windmolens en als de lokale burgers daar ook echt van profiteren komt het draagvlak vanzelf.