8 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 30 maart 2020

Boerderij van de Toukomst

Het belang van landbouw in Groningen

De landbouw heeft met ruim 9000 arbeidsplaatsen een prominente positie in de provincie Groningen, met aansluiting naar aanverwante sectoren, zoals agrifood- en biobased industrieën. Landbouw en industrie zijn de producerende sectoren. De sector staat voor grote veranderingen voor de landbouw van de toekomst: Smart farming of agricultuur 4.0 met drones, sensoren, robotisering en artificial intelligence; natuurinclusieve landbouw; het verwerken en upcyclen van biologische reststromen en het sluiten van kringlopen; het gebruik van organische grondstoffen en restenergie; productie van biomassa en duurzame energie; vergroting van de biodiversiteit; passende landschapsinrichting; duurzame energie en de ontwikkeling van lokale voedselketens.

Omdat er nog geen vastomlijnd beeld van de beste oplossing is, voert het ministerie van LNV beleid op de stapsgewijze ontwikkeling van oplossingen. LNV ziet daarbij een belangrijke rol voor boerderijen van de toekomst, zoals de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL), de Boerderij van de Toekomst in Lelystad en de Dairy Campus in Friesland. Boerderijen van de toekomst ontwikkelen lokale oplossingen voor lokale uitdagingen. Successen kunnen gedeeld worden. Een Groningse locatie ontbreekt nog.

Boerderij van de Toukomst

De Boerderij van de Toukomst is een locatie voor experimenteren, leren en etaleren. We verzamelen ideeën, nieuwe werkwijzen en prototypen uit de regio, en gaan deze in de praktijk brengen en waar mogelijk breed inzetbaar maken en vermarkten. De uitdagingen zijn onderling sterk verweven. Dit vraagt om een integrale, multidisciplinaire aanpak, waarvoor we expertise bijeenbrengen uit alle vakgebieden, die nodig zijn om nieuwe productiewijzen te ontwikkelen en te vermarkten. We bundelen de krachten van bevolking, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Er ontstaat gemeenschap rond de Boerderij van de Toukomst.

We zijn meer dan financiering. Een stimulerende en ondersteunende omgeving is een van de belangrijkste factoren voor succes. Deze omgeving willen we gaan bieden. Om te kunnen focussen, worden keuzes gemaakt wordt voor specifieke thema’s.

Beoogd resultaat

De beoogde resultaten zijn nieuwe producten en diensten, die de lokale economie aanjagen. De lokale oplossingen worden waar mogelijk en gepast op commerciële basis voor heel Europa beschikbaar gesteld.

De Boerderij van de Toukomst stelt ons in staat om met tijdelijke aardgasbaten een duurzame bron van inkomsten, innovatieve oplossingen, en werkgelegenheid te creëren voor Groningen.

Mogelijke lokaties zijn bijvoorbeeld Gemeente Het Hogeland of Gemeente Groningen (Ten Boer).

De idee van de Boerderij van de Toukomst is ontwikkeld door een samenwerking van KNN Advies, Lexnova Marktonderzoek en Overheidsadvies, Mattch Innovation Accelerator en de Hanzehogeschool Groningen voor Groningen.