5 Idee van: Inge Dekker Publicatiedatum: 31 maart 2020

Bloemrijke bermen langs het Pekelder Diep

Dit idee draagt ook bij aan de beheersing van de oprukkende eikenprocessierups. Naast het ophangen van nestkastjes voor koolmezen, wat de gemeente nu al doet, is het daarbij noodzakelijk te zorgen voor een beplanting die nuttige insecten aantrekt die de eikenprocessierups helpen bestrijden.

In het centrum van Oude Pekela hebben we al ervaring opgedaan met de tijdelijke bloemenstrook. Dat was een succes. Laten we dit initiatief vertalen naar het hele Pekelder diep. Oo filmbeelden van Nieuwe Pekela uit de jaren tachtig is te zien dat er toen fluitenkruid bloeide langs het water. Dus alleen al met ander bermbeheer is veel te bereiken (geen klepelmaaiers want die slaan ook al het dierenleven dood). De Vlinderstichting biedt cursussen aan voor groenbeheerders in hun project Kleurkeur:https://www.vlinderstichting.nl/kleurkeur/

 

Dit idee sluit aan bij het idee Ecologisch Bermennetwerk Groningen