19 Idee van: Oebele Elverdink Publicatiedatum: 18 maart 2020

Bloeiend landschap

Een landschap dat bloeit, een landschap dat leeft. Een landschap waar mensen, planten en dieren in al hun diversiteit een plek hebben. In het voorjaar schiet alles in bloei, geluiden stijgen op, het landschap krijgt kleur en komt tot leven. In de zomer zindert het van de insecten. In het najaar de herfstkleuren, de zaden en vruchten. In de winter de verstilling, het wachten op een nieuw voorjaar. Dat is het landschap van Groningen in 2040!

 

Elk landschap heeft kwaliteiten die dat landschap uniek maken. Uitgestrekte akkers of juist kleine percelen omringd door singels elk landschap kent planten en dieren die daarin een plek weten te vinden: biodiversiteit. Elk landschap kent ook eigen bewoners, die er thuishoren, die zich er thuis voelen die het landschap maken.

 

Om bloeiende landschappen te realiseren gaan we uit van de verschillende landschapstypen.

We starten bijvoorbeeld in het gebied van de Fivel. Daar gaan we samen met ondernemers en bewoners zoeken naar de mogelijkheden om de biodiversiteit duurzaam te ontwikkelen. Samen met de agrariërs inhoud geven aan natuurinclusieve landbouw. Niet alleen kijken naar wat mogelijk is in de huidige bedrijfsvoering maar zoeken naar nieuwe, gebiedseigen vormen van bedrijfsvoering. Ervaringen van elders ophalen, bewoners en experts mee laten denken en doen. De bewoners die zelf invulling geven aan hun leefomgeving, hoe om te gaan met openbaar groen, met wegen en bosjes, hoe om te gaan met de eigen tuinen en erven wat zou men graag op de akkers en weilanden willen horen en zien.

 

Kortom, samen op weg naar een bloeiend landschap.