9 Idee van: Aniëla Sirks Publicatiedatum: 31 maart 2020

Biodivers landschap goed voor boer en burger!

Momenteel is er een omslag nodig in de landbouw. Deze omslag ligt bij boer en  burger. Het gebruik van het landschap is daarin gemeenschappelijk. De boer heeft input nodig in de vorm van het onderzoeken van de beste manier voor de omschakeling, maar heeft de burger ook nodig. De burger ziet het landschap, maakt gebruik van het landschap en heeft daarmee baat bij de omschakeling van de boer naar meer biodiversiteit in de huidige ‘graswoestenijnen’. Biodivers voor (broed)vogels, insecten, planten, maar ook voor de koeien zelf. Daarnaast is het wenselijk om de burgers in deze hele omslag mee te nemen, in de aanloop, in het anders gaan zien van boeren als uitsluitend voedselproducent. Daarnaast is het noodzakelijk om burgers mee te nemen in het nog te ontwikkelen duurzamere prijsmodel van de nieuwe landbouw. Door projectgewijs en ook samen die eerste stappen te ondernemen raken zowel boeren als burgers (naar mijn mening) betrokken en enthousiast. En nú is dé tijd om samen aan die omslag te werken! Een eerste duidelijke stap hierin het omschakelen naar een kruidenrijk grasland, goed voor boeren (om te onderzoeken), goed voor de burger (bio-diverser landschap), goed voor dieren (koeien, vogels, insecten, overige zoogdieren) en planten!

Deze kruidenrijke graslanden kunnen gerealiseerd worden op klei. Dit betreft een gebied van Ten Boer tot en met Delfzijl.