36 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 24 februari 2020

Bij-langrijke bloemen!

De laatste jaren gaat het niet goed met de bijen in Nederland. Maar liefst 359 bijensoorten staan op de rode lijst. Dit betekent dat al deze soorten met uitsterven bedreigd worden! Laten we de negatieve vicieuze cirkel doorbreken door bloemen en fruitbomen te planten in de parken en perken van Groningen. Laat stukken gras verwilderen zodat de vlinder- en lipbloemen opkomen. Plant fruitbomen waar mogelijk. Inspireer en motiveer Groningers om dit met hun eigen tuinen te doen – wees een voorbeeld voor iedereen. Op deze manier gaan we de Toukomst van de bij en bloem redden!

Waarom is het belangrijk dat de Rode lijst voor bijen wordt bijgehouden? Bijen zijn van uiterst belang voor het bestuiven van bloemen, zodat deze kunnen voortplanten. Elke soort bij heeft een eigen plant van voorkeur. Als er een soort uitsterft, zullen ook de bloemsoorten hieronder lijden – waardoor deze vervolgens weer op een rode lijst komen te staan.

 

Bronnen:

Bestuivers.nl

Bee-careful.com

Scheper J, Reemer M, van Kats R, Ozinga WA, van der Linden GTJ, Schaminée JHJ, et al. Museum specimens reveal loss of pollen host plants as key factor driving wild bee decline in The Netherlands. Proc Natl Acad Sci [Internet]. 2014