17 Idee van: Janneke Hoogstra-Bos Publicatiedatum: 30 maart 2020

Bewegen naar perspectief!

Onze regio kenmerkt zich door vergrijzing, krimp, onvoldoende perspectief op werk, afname voorzieningen en aardbevingsproblematiek. Ook is de jeugdcriminaliteit een belangrijk aandachtspunt. Het is onze ambitie schooluitval te voorkomen, zorgen dat de jongeren weer een opleiding gaan volgen of toegeleid worden naar werk. We bieden hen structuur, perspectief en zorgen voor een goed sociaal netwerk.

 

Een programma van 12 weken lang waarbij sport en bewegen het vliegwiel is. Hierdoor worden jongeren geactiveerd en ontdekken ze hun eigen kracht en mogelijkheden. Nieuw verworven vaardigheden worden ingezet bij het zoeken naar passend werk, werkervaringsplekken of opleiding.

Gezondheid en gezond gedrag is een belangrijk thema binnen het aanbod waarbij jongeren leren wat ervoor nodig is meer in balans te komen. Het aanbod van persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden zijn verweven in sport, spel, muziek en theater waarbij de jongere wordt uitgenodigd om naar zichzelf te kijken en hiervan te leren. Tijdens de 12 weken worden de jongeren gekoppeld aan een ‘maatje’ die hen activeert, stimuleert en adviseert om de gestelde doelen te bereiken.

Het is een uniek projectidee waarbij sport en bewegen de jongeren in beweging zet waarbij wij samenwerken met regionale partners om het perspectief van de jongeren te verbeteren. De verschillende organisaties op het gebied van welzijn, zorg, onderwijs, werk en inkomen en hulpverlening binnen onze regio maken op deze wijze gebruik van elkaars kennis en kunde.

In de nabije toekomst willen we een werkruimte creëren waarin de jongeren, na hun 12-weekse training kunnen werken aan hun ‘dromen’ en ervaring op kunnen doen. We richten ons hierbij met name op regiogebonden producten en diensten.

Het concept waarmee jongeren worden beïnvloed is succesvol en wordt door jongere als positief ervaren, deelnemers hebben hun ervaring gedeeld en zijn hiermee ambassadeurs van de stichting.

We geloven in de kracht en potentie van de regio en willen op deze manier onze bijdrage leveren aan de leefbaarheid en toekomst van de gemeente Eemsdelta maar ook aan andere gemeenten in de provincie.

Momenteel wordt dit bijzondere en succesvolle project gefinancierd door verschillende fondsen en subsidieverstrekkers zoals het o.a. Oranje Fonds, gemeenten en provincie. Onze regio heeft een uitdaging voor wat betreft (jeugd)zorg, fysieke en mentale gezondheid, bewegen, kansen op werk en armoede. Ons doel is om de jongeren te ontzorgen en ze een gezonde kansrijke toekomst te bieden!

We willen dit unieke project graag ook voortzetten nadat de financiering door de verschillende fondsen stopt in 2021. Het is onze ambitie om dit succesvolle projectidee ook uit te rollen in andere delen van de provincie Groningen. We bieden onze trainingen dan aan, in samenwerking met partners aldaar, op locatie met als doel de jongeren een toekomst met perspectief te bieden.