9 Idee van: Eddy Kingma Publicatiedatum: 18 maart 2020

Beleefbaar maken van de Lauwers

De rivier de Lauwers beleefbaar maken, zodat deze bijdraagt aan de leefbaarheid van de aangrenzende dorpen.

De Lauwers is een riviertje dat voor een deel de grens vormt tussen de provincies Friesland en Groningen. De rivier is de naamgever van de oorspronkelijke Lauwer(s)zee en het huidige Lauwersmeer. Ten zuiden van het Van Starkenborgkanaal is dit geen bevaarbare rivier meer, maar vanaf Gerkesklooster tot het Lauwersmeer wel. Er wordt echter weinig aandacht aan het toch historisch belangrijke riviertje gegeven. Er zijn natuurlijke oevers aangelegd, maar er zijn nauwelijks tot geen wandel- of fietsmogelijkheden. Ook qua horeca en aanlegmogelijkheden voor bootjes zijn de mogelijkheden beperkt. Kortom de rivier is nauwelijks beleefbaar en draagt weinig bij aan de leefbaarheid van de aangrenzende dorpen.

Plaatselijk Belang Pieterzijl denkt dat hier veel meer uit te halen valt en wil hier graag samen met de andere dorpen, het waterschap en de overheid invulling aan geven. Hierbij kan gedacht worden aan wandel/fietsroutes aanleggen (dit kan eenvoudig via gronden van het waterschap), meer aanlegmogelijkheden langs het water realiseren, betere informatievoorziening en PR over de rivier, het aanleggen van een strandje en ondernemerschap (in de breedste zin van het woord) langs het water stimuleren. Op deze manier vergroot het de leefbaarheid in de aangrenzende dorpen, die vaak geen of nauwelijks voorzieningen hebben, en wordt de werkgelegenheid gestimuleerd. Daarnaast wordt de eigen identiteit van het gebied versterkt en de trots vergroot.