12 Idee van: Gerard Weinans Publicatiedatum: 19 maart 2020

Beleef kamp de Beetse

Kamp de Beetse is het enige van de 51 tewerkstellingskampen in de provincie Groningen dat bewaard is gebleven. Het kamp heeft vijf groepen bewoners gekend. Klooster Ter Apel en Vesting Bourtange geven de oude geschiedenis en de historie van de Middeleeuwen weer. De Beetse geeft de jonge geschiedenis van Westerwolde weer. Dit willen we door herinrichting in beeld brengen.

De functies van kamp de Beetse
Kamp de Beetse kent een bijzondere en dramatische geschiedenis. Het werd in 1935 door de Heidemij opgericht als tewerkstellingskamp voor werklozen, maar heeft daarna de functie vervuld als opvangkamp voor Joodse mannen, als kamp ten behoeve van de Arbeidsinzet, als opvangkamp voor NSB-vrouwen en kinderen en als interneringskamp voor NSB’ers en SS’ers die er hun straf moesten uitzitten.

Hoe vullen wij ons idee in?
Die geschiedenis willen wij weergeven door op het kampterrein elementen terug te brengen die herinneren aan de vijf groepen die er hebben geleefd. Dat willen wij doen door in samenwerking met het basis- en middelbaar onderwijs educatieve programma’s samen te stellen.

Om de herinnering aan de Joodse mannen die het kamp bevolkten levend te houden, wordt samengewerkt met de vereniging Joodse monumenten, als ook verschillende 4 en 5 mei comités.

De werkzaamheden die door de bewonersgroepen in kamp de Beetse werden uitgevoerd hebben mede geleid tot de inrichting van het landschap van Westerwolde. Hierbij was er sprake van een sterke binding met de ontwikkeling van Westerwolde als agrarisch gebied.

Voor wie?

  • De educatieve programma’s zijn gericht op scholieren van basis- en middelbare scholen, maar ook op specifieke groepen.
  • Voor toeristen bieden wij arrangementen in samenwerking met recreatieve instellingen en de andere musea in Westerwolde.
  • Voor de lokale bevolking kunnen we, door het in beeld brengen van de betekenis van kamp de Beetse, inzichtelijk maken hoe het komt dat Westerwolde is zoals het nu is.

Setting in de toeristische sector
Kamp de Beetse heeft een cultuur/historische en toeristische betekenis voor Westerwolde. Het maakt als zodanig deel uit van het toeristisch parelsnoer van Westerwolde.