22 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 11 maart 2020

Bee Grunn

Het idee is om een bijen en insectenparadijs te maken van de hele provincie Groningen. Dit om iets te doen aan de achteruitgang van de insectenwereld, natuur, vogels, en dergelijke.

Dit kan gebeuren door op alle randen langs de akkers, in de bermen bloemenzaden te planten en er rekening mee te houden met maaien. De bevolking erbij betrekken door onderwijs op school en pakketten met zaadjes verdelen die iedereen in de eigen tuin kan planten.