16 Idee van: Ferry Roek Publicatiedatum: 28 januari 2020

Beachvelden voor sportverenigingen en scholen

De aanleg van het eerste beachpark in de provincie Groningen te Stadskanaal. Van iedereen, voor iedereen.

De Volleybalvereniging Tyfoon, Tennisvereniging STB Stadskanaal en Handbalvereniging Jahn II hebben een stichting opgericht om de aanleg van vijf permanente beachvelden te realiseren.
De drie verenigingen hebben de voorkeur voor aanleg van een permanent beachpark, omdat de verenigingen nu ieder voor zich, elk jaar opnieuw, gebruik maken van aparte, tijdelijke locaties.

Ons project gaat uit van een gestructureerde samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen. Naast het feit dat we met drie verenigingen in de Stichting Beachpark Stadskanaal zitting hebben, zijn er ook meerdere verenigingen in de regio die hebben aangegeven graag gebruik te willen maken van het beachpark om een activiteit dan wel een toernooi te willen organiseren.

  1. Stimuleren van activiteiten en nieuwe methoden die verschillende bevolkingsgroepen (oud en jong/ oud en nieuw) met elkaar verbinden.
  2. Vergroten van de (beeld)kwaliteit en verduurzamen van de openbare ruimte van de dorpskernen ten behoeve van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

Binnen de gemeente is draagvlak om dit concept te realiseren. Een belangrijk onderdeel hierbij is dat het beachpark op en naast het aangrenzende deel van het huidige tennispark gerealiseerd kan worden. Op deze locatie gaan wij gebruik maken van alle bestaande voorzieningen (terreinafsluiting, bewakingsalarm, sportkantine, kleedruimtes, douches, parkeerplaatsen en verlichting).
Dit geeft een enorme besparing op de totale investering van het project.

Het project is vernieuwend voor de regio en wordt voor de eerste keer aangepakt in samenwerkingsverband met de gemeente en de verenigingen. Een permanent beachveld is niet in onze nabije omgeving beschikbaar en kan zodoende als innovatief voor onze regio getypeerd worden. In (Oost-) Groningen is er nog geen openlucht beachpark.
Dit project heeft ons inziens een uniek dan wel innovatief karakter voor de regio Oost-Groningen, waarbij het niet onlogisch is dat de gehele provincie bekend gaat worden met ons beachpark. Het is ook absoluut de doelstelling dat er met kwaliteit van werkzaamheden en materialen gewerkt gaat worden om het een strakke, moderne uitstraling te geven die past bij de toekomst van ons beachpark.