2 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 21 januari 2020

Gewoon de auto’s weer voor de deur

Auto’s worden steeds meer uit de stad Groningen geweerd en fietsers krijgen zoveel rechten, dat het de leefbaarheid in de weg zit. Met steeds minder parkeerplekken worden sommige mensen bijna gedwongen om te verhuizen. Maak weer voldoende parkeerplaatsen voor de deur, zodat ook minder mobiele mensen op een prettige manier kunnen wonen, én laden en lossen voor bedrijven in de stad mogelijk blijft.

Het CO2-probleem mag niet worden gebruikt om mensen hun auto te ontnemen. Daar is geen enkel draagvlak voor.

Doordat veel parkeervakken in de stad Groningen worden opgeheven en plaats moeten maken voor fietsenrekken (zoals bijvoorbeeld in de Westerhavenstaat), is het wonen en werken in de stad er niet gemakkelijker op geworden. Mensen moeten hun auto’s soms honderden meters van hun huis parkeren. Voor minder mobiele mensen kan dat een groot probleem zijn. Ze kunnen niet meer gaan en staan waar ze willen en soms is er geen andere optie dan te verhuizen. De gemeente lijkt op deze manier aan leeftijdsdiscriminatie te doen.

Voor mensen die voor hun bedrijf veel moeten laden en lossen is het verdwijnen van de parkeerplekken in de stad ook een ramp. Bij het vervoeren van zware dingen is het geen optie om honderden meters te moeten lopen. En laden en lossen op de weg leidt tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Het besluit van de gemeente om al die parkeerplekken te verruilen voor fietsenrekken zorgt ervoor dat bedrijven zich voelen tegengewerkt, wat het klimaat in de stad niet bevordert.

Juist als het gaat om leefbaarheid in de regio en kansen voor de economie is het daarom noodzaak om naast aandacht voor groen en het stimuleren van fietsen ook te kijken naar de andere kant. Sluit mensen niet buiten en jaag ze niet weg uit de stad. Verruil de fietsenrekken weer voor parkeerplaatsen en maak zo de stad leefbaarder én aantrekkelijker voor bedrijven en minder mobiele mensen.

Voor meer info kunt u de website raadplegen WWW.ALLERSMA-FIETS-PROTEST.COM

naar aanleiding van een visie van Nelleke Allersma