6 Idee van: Arjen P Van Leeuwen Publicatiedatum: 09 maart 2020

Armoede Challenge: verbetering perspectief

Het is een grote schande dat er in Nederland zoveel huishoudens in armoede leven. Ook in de provincie Groningen zijn er veel financieel kwetsbaren bij wie er geen perspectief is voor structurele betere omstandigheden. Tal van organisaties bemoeien zich met hun toekomst waarbij de mensen die geen eigenaar zijn van wat er allemaal moet gebeuren. Met de Armoede Challenge gaan we samen met hen werken aan écht perspectief!

In onze mooie provincie wonen zoveel mensen die gebukt gaan onder beperkte financiële mogelijkheden. Grote groepen van dienstverleners verzamelen zich in allerlei armoedeclubs om hier iets in te betekenen. De armoedecijfers zijn er, maar er vallen nog heel veel gezinnen buiten die statistiek die moeilijk rond kunnen komen.

Toch zien we niet voldoende progressie om huishoudens in financieel kwetsbare positie weer structureel meer lucht en vooruitzicht op een beter perspectief te geven, waarbij ze zelf eigenaar zijn van hun stappen naar een verbetering van levensplezier, zekerheid en rust. Met onze Armoede Challenge werken we telkens met tien gezinnen (in een financieel kwetsbare positie) aan een beter perspectief. Met eigenaarschap en groeiend vertrouwen, en met partners die écht zichtbaar het verschil kunnen maken, werken we stapsgewijs aan resultaat.

We kijken ook naar systemische aanpassingen die nu bevorderen dat mensen in de knel komen en adviseren voor verbetering zodat de regels ook bijdragen aan de bedoeling: zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk uit de armoede. We vragen elke gemeente om half jaarlijks vijftig huishoudens de gelegenheid te geven om te werken aan meer perspectief waarbij we ze helpen zonder dat we het eigenaarschap bij ze weg halen.

Eigenaarschap waar het kan, helpen waar het moet!

Laten we zorgen dat we in onze provincie het zo goed hebben geregeld als samenleving dat er NIEMAND meer in armoede hoeft te leven. Iedereen mag er zijn en meedoen aan onze maatschappij!