12 Idee van: Inge Dekker - Cultuurhistorisch Centrum Oldambt Publicatiedatum: 19 maart 2020

Architectuurnetwerk Oost-Groningen

Oost-Groningen kent een zorgelijk imago. Gek, want het gebied kent een gevarieerde geschiedenis en veel bijzonder gebouwd erfgoed. Wij willen informatie hierover online beschikbaar maken. Hiermee ontstaat ook een netwerk van locaties voor kleinschalige culturele activiteiten en cultuurhistorische routes. Daarnaast is uitwisseling van informatie over behoud en restauratie mogelijk en draagt het netwerk bij aan sociale cohesie in dorpen.

Dit is een initiatief van Cultuurhistorisch Centrum Oldambt dat hierbij als trekker kan fungeren. Het Architectuurnetwerk kan beginnen in Oldambt en uitgebreid worden naar heel Oost-Groningen.

Achtergrond is dat veel bijzonder erfgoed leeg komt te staan en verval dreigt. Door informatie en beeld beschikbaar te maken voor iedereen, ontstaat een breder besef van de bijzondere waarde van dit erfgoed en de schoonheid in de regio. We werken samen met eigenaren en bewoners en betrekken onder meer studenten bij de uitvoering van het project. Er ontstaat een netwerk dat als drager kan dienen voor activiteiten en sociale samenhang. Gezamenlijk bieden we hiermee tegenwicht aan de negatieve en stereotype beeldvorming over de regio.