15 Idee van: Lisette de Voogd Publicatiedatum: 11 maart 2020

App: Wijkwegwijzer

Met de Wijkwegwijzer app kunnen bewoners en wijkorganisaties via een steekwoord het volledige wijkaanbod op dat gebied vinden, die past bij hun hulpvraag.

In de app zit het volledige actuele aanbod van wijkinitiatieven en activiteiten die passen bij een bepaalde hulpvraag. Denk aan: financiële hulp, aanbod van werk (vrijwilligerswerk, betaald werk, stage- en werkervaringsplekken), werktoeleidende activiteiten (workshops LinkedIn, bv), activiteiten tegen vereenzaming en sociaal isolement, gratis vervoer binnen je wijk, invullen van lastige documenten, kookclubs, handwerkclubs en ga zo maar door.

Deze app wil ik eerst uitrollen in Beijum, waar ik nu in verschillende maatschappelijke organisaties en – overleggen zit (in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen, aangezien Beijum onder de wijkvernieuwing valt). Kenmerkend aan Beijum is dat er extreem veel activiteiten zijn, die via een wijkwebsite, Facebookpagina, Linkedinpagina, wijkkrant en met flyers en brochures bekend gemaakt worden, maar waarbij bewoners blijven zeggen er niet van op de hoogte te zijn. Men moet naar mijn idee teveel moeite doen om de informatie te vinden.

Mijn inziens is een app een laagdrempelige informatiemiddel, waarbij je in één stap de informatie kunt krijgen die je zoekt. Daarnaast hebben alle doelgroepen nagenoeg de beschikking over een smartphone, ook al leef je in armoede of ben je op leeftijd.
De grondgedachte van deze app is om de verbinding te kunnen leggen tussen bewoners en het maatschappelijke aanbod.

Voor de perfectionering van de app wil ik 30 gebruikers van de 12.500 inwoners als klankbordgroep inzetten, die verschillende doelgroepen vertegenwoordigen. Als de app succesvol blijkt te zijn kan dit naar andere wijken cq. dorpen uitgezet worden.