58 Idee van: Haiko Meijer Publicatiedatum: 31 maart 2020

ANDERWERELD

Er zijn mensen met een volle overtuiging dat het anders moet. In de loop van de tijd hebben ze op basis van ervaring een visie ontwikkeld hoe het anders kan, hebben ze betrokkenheid gegenereerd en mogelijkheid gecreëerd het anders te doen. Hiervoor is lef, doorzettingsvermogen en een onsje geluk nodig. Bij de invulling van de toekomst hebben ze een groot hart voor de culturele, landschappelijke en maatschappelijke omgeving. En ze krijgen het voor elkaar, met ups en downs, soms snel, soms heel traag. Een juiste timing is vereist.

In de regio kom ik steeds meer mensen tegen met een gezonde volle overtuiging het anders te willen doen, waarbij de kiem van het idee al lange tijd geleden was ontstaan. Het gaat om vrijwilligers, zorgverleners, biologische boeren, onderwijzers, landgoedeigenaren, dorpsbewoners en vele anderen. Ze willen risico’s nemen en het roer omgooien. Het gaat altijd over een nieuwe duurzame invulling waarbij de omgeving mooier wordt. Soms vanuit bedrijfsvoering, soms vanuit een veranderende woonsituatie, soms vanuit de zorgverlening.

Het gedetailleerd optekenen van deze bestaande verhalen van recente datum waar ik met mijn architectenbureau bij betrokken ben is hét doel van ANDERWERELD. Het wordt een boek die iedereen lezen kan om gestimuleerd te worden dat het ook anders kan.
Vanuit de praktijksituatie met onze poten in de klei kunnen wij reflecteren en vooruitkijken en elk gerealiseerd initiatief in de ruimtelijke en maatschappelijke context plaatsen.

In het boek ANDERWERELD wordt de initiatiefnemer uitgebreid geïnterviewd waarbij de veranderde situatie in kaart wordt gebracht. Het laat de essentie van het eindresultaat zien. De verhalen zijn voorbeeldprojecten ter inspiratie, waarbij de verandering naar eigen inzicht van de initiatiefnemer goed aan het licht komt.

Een biologische aardappelboer op het platteland is zeer betrokken bij de maatschappelijke, ruimtelijke, culturele en natuurlijke aspecten. Hij heeft zwaar moeten investeren in het realiseren van de grote aardappelschuur en staat op het punt het bedrijf door zijn zoon compleet over te laten nemen. Het erf verandert, de bedrijfsvoering, het landschap, de aandacht voor omwonenden.

Betrokken bij de realisatie van Anderwereld zijn:

Initiatiefnemers die de toekomst van hun eigen omgeving positief hebben beïnvloed
Innovatieve akkerbouwer Harm Westers
Fotograaf, interviewer en vrijdenker Peter de Kan
Schrijver Hans de Groot, voormalig hoofdredacteur vakblad “Houtblad”
Architectenbureau Onix NL

Allen hebben ervaring in realisatie van publicaties, boeken en aansprekende projecten.