6 Idee van: Margo van der Wolf Publicatiedatum: 30 maart 2020

Agents of Change : De leer-experience

Het onderwijs van nu biedt de professionals van de toekomst niet de vaardigheden en mindset om in te kunnen spelen om deze snelle veranderingen. Vandaar het ontstaan van het programma: de leer-experience. Een totaal concept voor jongeren, studenten, jonge professionals en het MKB van Groningen. Het programma resulteert in Agents of Change.

Wat voor effect heeft dat in de de Toukomst?

In organisaties: Agents of Change zien kansen waar de anderen obstakels waarnemen. Ze weten op een creatieve manier elk vraagstuk anders aan te vliegen en zijn enorm gedreven door een innerlijk kompas. Agents weten aan te geven wanneer zij iets doen wat hen energie geeft, maar ook wanneer zij niet op hun plaats zitten. Agents brengen flexibiliteit en innovatie binnen je organisatie en weten anderen daar in mee te nemen.

In het onderwijs: De jonge Agents of Change weten op basis van hun talenten wat voor keuzes ze maken, ambitie te realiseren en te koersen op eigen normen en waarden. Ze weten hun talenten te herkennen, erkennen en in te zetten. Studiekeuze wordt niet meer een lastige keuze, maar een logische opvolging van datgene waar die Agent voor staat.
In het onderwijs betekent dit dat de docent niet alleen gericht is op meer kennisoverdracht, of hogere cijfers. Deze Agent docent zoekt naar een zekere doorbreking van paradigma’s of dwarsdenken en toetst dit continu door kleine of grote experimenten aan te gaan met zichzelf, de klas, het team of de omgeving. Wij geloven, dat wanneer je je les, je workshop of je gehele programma blijft benaderen als experiment, je continu leert, waardoor je het onderwijs relevant houdt en steeds een beetje mooier maakt.

In het Noorden: Agents of Change vergroten de aantrekkelijkheid van de provincie, zij weten de potentie van het Noorden te doen vergroten, talenten van elkaar en anderen te benutten om zo samen meer impact te realiseren. Kleine en grote MKB’ers komen beter in verbinding met toekomstige professionals. Onderwijs en bedrijfsleven sluiten niet alleen meer op elkaar aan, ze zijn in elkaar geïntegreerd.

Hoe ziet de invulling van deze experience er dan precies uit?

Dat is dus iets wat wij niet eens willen weten. Wel weten wij wat de benodigde ingrediënten zijn, en wat wij in huis hebben om van deze unieke ervaringen een leer-experience te maken waar het Noorden de vruchten van zal plukken. Wij zijn gespecialiseerd in het creëren van leerervaringen door onze ervaring in het onderwijs , de ontwikkeling van diverse leertrajecten en de wetenschappelijke kennis rond gedragswetenschappen, en de ervaring van ondernemerschap.

Spannend he? Niet als je dit proces goed weet te faciliteren, co-creatieve processen weet aan te gaan, behoefte weet te transformeren in actie, ieders potentie weet te benutten en te weten waarvoor je staat: Attitude affects Outcome