6 Idee van: Ubbo Emmius Winschoten Publicatiedatum: 07 april 2020

Afval moet weg

  • gratis containers van de gemeente
  • al het afval scheiden
  • ondergrondse containers bij appartementen
  • 4 containers om afval te scheiden bij vrijstaande huizen