0 Idee van: Stichting Beleveniscollectief Omgeefmij HAND-MADE Publicatiedatum: 06 mei 2020

Afval mee naar huis

Vanaf het begin ging het mis met ons recreatief afval:
– In de vijftiger jaren ontstond Bermtoerisme en dat leverde meteen al het nodige “zwerfafval”
– Halverwege de zestiger jaren werd Bermtoerisme verboden.
– Er werden vanaf toen meer natuurgebieden opengesteld voor dagrecreatie en ook veel privé
landgoederen werden voor publiek toegankelijk.
– Om de afvalstroom die deze nieuwe vorm van toerisme produceerde te kanaliseren kwamen er
afvalbakken in de bossen en de velden met daarboven een bord met een dwingende hand die STOP
gebaarde terwijl de andere hand naar de onderstaande prullenbak wijzend dwingend IN DE BAK
duidde.
– Daardoor is niet van begin af aan de verplichting aangeleerd de eigen voedselrestanten en emballage
weer mee naar huis te nemen en daar in de groenafvalbak, de papierbak of de vuilnisbak te deponeren
(scheiden van afval deden we al wel: voor de schillenman en de papierophalers, voor de melkdoppen
verzamelaars en de voddeman, op alle flessen zat statiegeld, verpakking was van papier en karton en
alleen het resterende ging de vuilnisbak in).

Nu kennen we allemaal de overvolle afvalbakken met stapels afval er omheen en de uitgebrande
onbruikbare exemplaren: erfenissen van verkeerde keuzes in het verleden.
Met grote volle tassen en flessen naar de recreatieplek en vaak te on-welopgevoed om de minimale
restanten verpakkingsmateriaal en lege plastic flessen naar de afvalbak te brengen, laat staan ze mee
naar huis te nemen voor de gescheiden afvaldienst.

Een primitieve manier van eigen nest bevuilen, onvoorstelbaar als je het zo leest en buiten
onvoorstelbaar ook nog een stevige kostenpost voor elke gemeente, natuurorganisatie of opengestelde
grootgrondbezitter: met wisselende frequentie afval ophalen (piek dagen) en regelmatig vernielde
afvalbakken vervangen.

Bovenstaand geld niet uitsluitend voor dagjesmensen, voor afvalbakken in de verdere openbare ruimte
geldt hetzelfde: een moedeloos-makende kostenpost.

– wat kost de huidige manier van afvalbak-afval verwerken en kan dat zo door gaan?
– is het niet tijd voor heropvoeding in deze tijd van bewustwording m.b.t. gescheiden afval, de
wetenschap dat afval geen afval is maar grondstof en dat als verpakkingsmateriaal aan de zwerf gaat
de plastic soep in onze oceanen er mee gevoed zal worden?
– wat kost die heropvoeding aan handhaving, afgezet tegen de huidige kosten?
– wat voor inkomsten levert handhaven van deze afval-regelgeving op?
Afval mee naar huis programma:
– schoolprogramma gebruik en beheer openbare ruimte en recycling
– bewustwordingscampagne gebruik en beheer openbare ruimte en recycling in alle media
– handhaving in een glijdende schaal van attenderen en daarna waarschuwen tot bekeuren

NB: We zouden graag dit project uitwerken en opstarten in gemeente Midden-Groningen omdat we
daar gevestigd zijn en in samenwerking met de gemeente, de scholen en de Hanzehogeschool, om het
vervolgens uit te rollen over de hele provincie en om het daarna, ontdaan van kinderziektes, landelijk
in te kunnen voeren.