4 Idee van: Inge Dekker - Cultuurhistorisch Centrum Oldambt Publicatiedatum: 19 maart 2020

Actieprogramma Erfgoedvrijwilligers

Oost-Groningen ontgroent en vergrijst. Veel kennis en kunde over landschap en geschiedenis van het gebied dreigt verloren te gaan. Voor historische verenigingen en kleine musea is het steeds moeilijker continuïteit te bieden. We willen nieuwe manieren vormgeven om bewoners actief betrokken te houden bij erfgoed en geschiedenis en dit levendig en “toekomstproof’” te maken.

Dit is een initiatief van Cultuurhistorisch Centrum Oldambt. Wij signaleren veel interesse van bewoners voor geschiedenis. Tegelijkertijd worden de mensen die historische verenigingen en kleine musea als vrijwilligers draaiende houden, steeds ouder. Er lijkt een trend gaande dat mensen zich niet meer voor langere tijd aan vrijwilligerswerk willen verbinden. Wij willen onderzoeken hoe dit beter kan en deze organisaties ondersteunen om hun maatschappelijke functies in de toekomst te waarborgen.